Koulutushaku:
Logistiikan perustutkinto, palvelulogistiikkatyöntekijä (aikuisille)

 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille. Palvelulogistiikkatyöntekijältä edellytetään palveluhenkisyyttä, hyviä tietoteknisiä taitoja, ahkeruutta, sitoutumista ja vastuullisuutta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan käytännön työtehtävissä logistiikan, teollisuuden ja kaupan alan yrityksissä koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Työpaikalla toteutettavan koulutuksen lisäksi koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua. Lähiopetuksen käytännön harjoittelu toteutetaan työelämälähtöisesti yhteistyöyrityksissämme Lempäälässä, Akaassa ja Valkeakoskella.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua kokonaan oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen oppisopimuksella edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä tutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen opetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin lähi-/etäopetusta on noin 1–3 päivää kuukaudessa

Koulutuksen sisältö

Palvelulogistiikkatyöntekijä työskentelee erilaisissa varastoissa tai terminaaleissa. Hän työskentelee tavaroiden lähettämisessä ja vastaanotossa, tavaran varastoinnissa, lähetysten pakkaamisessa sekä keräilyssä. Hän käyttää tavarankäsittelylaitteita, trukkia ja automaatiikalla ohjattavia laitteita. Palvelulogistiikkatyöntekijä täyttää ja käyttää monenlaisia varastoinnin ja lähetysten asiakirjoja tietotekniikkaa käyttäen.

Palvelulogistiikkatyöntekijä osaa tehdä varastoalan tehtäviä käsin ja käyttää varaston tai terminaalin tavarankäsittely laitteita, trukkia ja automaatiikalla ohjattavia laitteita. Palvelulogistiikkatyöntekijän osaa täyttää asiakirjoja, joita varastoissa tai terminaaleissa on käytössä, tehdä varastokirjanpito käsin tai tietotekniikkaa käyttäen. Perusosaaminen palvelulogistiikkatyöntekijällä on tavaran lähettämisessä ja vastaanotossa, tavaran varastoinnista, lähetysten keräilystä, pakkaamisesta, kierrätyksessä ja varaston tietojärjestelmien käytöstä.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Logistiikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, 100 osp

 • Logistiikka-alan työympäristöissä toimiminen, 15 osp
 • Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen, 30 osp
 • Tavaran keräily ja pakkaaminen, 30 osp
 • Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely, 25 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, 45 osp

 • Dronen ohjaaminen, 5 osp
 • Inventointi, 10 osp
 • Kuormalavahyllyn tarkistaminen, 10 osp
 • Tavaran lähettäminen, 20 osp
 • Terminaalissa toimiminen, 25 osp
 • Vaarallisten aineiden käsittely, 15 osp
 • Tavaran kuljettaminen, 15 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta, 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp. Opiskelu tapahtuu pääosin opiskelijan työpaikalla käytännön työtehtävissä, joita täydennetään mahdollisesti opinnoissa muissa ympäristöissä.

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Logistiikan perustutkinto, e-perusteet

Koulutuksen toteutus

Opiskelu tapahtuu pääosin opiskelijan työpaikalla käytännön työtehtävissä, joita täydennetään opinnoissa muissa ympäristöissä.

Opiskelijavalinnat jatkuvassa haussa

Haastattelut hakeneille kesäkuun alussa 6.-7.6.2022

Valintaperusteet

Hae koulutukseen

Jatkuva haku

Koulutus alkaa
15.8.2022
Haku päättyy
29.5.2022

Hae jatkuvassa haussa

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Lisätietoja

toimialapäällikkö
Teknologia ja rakentaminen
Kai Ollila
puh. 044 493 1984
kai.ollila(at)vaao.fi

toimialapäällikkö
Hyvinvointi ja liiketoiminta
Mikko Siirilä
puh. 044 906 0305
mikko.siirila(at)vaao.fi