Koulutushaku:
Liiketoiminnan perustutkinto, verkonomi, verkkokoulutus

Verkkokoulutuksen toteutus

Opetus toteutetaan täysin etänä verkossa. Opiskelu ei ole aikaan ja paikkaan sidonnaista. Kaikki koulupäivien opetus nauhoitetaan. Tarvittaessa on myös saatavilla ohjausta etänä. Koulutus soveltuu myös työssäkäyvälle, työttömälle ja kuntoutujalle.

Tutkintoon kuuluva työpaikalla oppiminen tehdään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan yrityksissä, ja myös etätyöpaikat ovat yksi vaihtoehto. Tutkinto suoritetaan työpaikalla näyttöinä pääosin käytännön työtehtävissä.

Verkkokoulutuksen tavoite

VAAOn verkkopainotteisen merkonomitutkinnon suorittanut eli verkonomi osaa toimia monipuolisissa sekä vaihtelevissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Koulutuksessa pureudutaan erityisesti verkkoliiketoiminnan eri näkökulmiin ja ympäristöihin.

Verkonomi osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä palvella tarpeiltaan erilaisia asiakasryhmiä kannattavasti. Tutkinnon suorittanut on verkkoliiketoiminnan moniosaaja, joka hallitsee erilaisia verkkokauppa-ympäristöjä sekä monikanavaista markkinointia. Lisäksi tapahtumatuotanto ja projektissa toimiminen onnistuu verkonomilta niin reaalimaailmassa kuin sähköisessä ympäristössä.

Verkko-opintoihin sisältyy lisäksi mm. markkinointia, palvelumuotoilua, julkaisujen tuottamista, tuloksellista toimintaa, kannattavuuden suunnittelua ja työyhteisössä toimimista. Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavat projektit takaavat opintojen käytännönläheisyyden ja ajantasaisuuden.

Tutkinnon suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin liiketoiminnan työtehtäviin: myyntiassistentti, verkkokaupan ylläpitäjä, asiakasneuvoja, markkinointiassistentti, asiakkuusvastaava, projektisihteeri, palveluasiantuntija, toimistosihteeri, asiakaspalvelukoordinaattori, palveluneuvoja. Merkonomit toimivat myös yksityisyrittäjinä useilla eri aloilla. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Verkkokoulutuksen sisältö

Opiskelet ammatillisia sisältöjä, kuten

 • asiakaspalvelua ja myyntiä
 • tapahtumatuotantoa
 • palvelumuotoilua
 • kannattavuuden suunnittelua
 • verkkopalvelujen tuottamista sekä verkkokaupassa toimimista
 • myynnin ja asiakaspalvelun tukitoimien sovellusohjelmia
 • erilaisia viestintävälineitä
 • tietojenkäsittelyyn liittyviä taitoja

Liiketoiminnan perustutkinto e-perusteet

Koulutukseen hakeminen ja valinta jatkuvassa haussa

Koulutus alkaa 6.2.2023. Koulutuksen kesto on aiempi työhistoria ja osaaminen huomioiden 1-2 vuotta.

Hakijoille järjestetään valintatilaisuus, joka toteutetaan Teams-sovellusta käyttäen. Valintatilaisuus sisältää yhteisen infon sekä henkilökohtaisen haastattelun. Ohjeet ja kutsulinkki Teams-tapaamiseen lähetetään sähköpostitse ennen valintatilaisuutta.

Valintatilaisuudet:

 • Perjantai 20.1.2023
  – Valinnoista ilmoitetaan sähköpostitse 25.1.2023 mennessä
 • Keskiviikko 1.2.2023
  – Valinnoista ilmoitetaan sähköpostitse 3.2.2023 mennessä

HUOM! Verkkomuotoiseen koulutukseen emme voi valita oppivelvollisuuslain piiriin kuuluvia hakijoita, sillä emme pysty varmuudella takaamaan kaikkia oppivelvollisuuslain mukaisia palveluja ja etuuksia verkkokoulutuksessamme.

Valintaperusteet

Linkit:

Traficom, Fi-verkkotunnukset 

Suomen yrittäjien GDPR-opas

TinyPNG

Verkkosivun mobiilisoveltuvuustesti

Google Search Console

Liiketoiminnan perustutkinto, verkonomi, verkkokoulutus

Hae koulutukseen

Jatkuva haku

Koulutus alkaa 6.2.2023
Hakuaika 31.1.2023 saakka

Hae jatkuvassa haussa

Lisätiedot

lehtori
Kristina Penttilä
puh. 044 706 1199
kristina.penttila(at)vaao.fi

toimialapäällikkö
Hyvinvointi ja liiketoiminta
Mikko Siirilä
puh. 044 906 0305
mikko.siirila(at)vaao.fi

Kokemuksia ensimmäisen vuoden opiskelijoilta

Verkonomi on merkonomikoulutus verkko-opintoina.”Voit suorittaa opintoja ajasta
ja paikasta riippumatta
– jopa sohvalta käsin!”

”Koulutus soveltuu niin työssä-
käyville kuin myös esimerkiksi
kuntoutujalle”

”Opintonsa voi räätälöidä
erittäin joustavasti omien
mahdollisuuksien mukaisiksi”

Lue Janinan tarina: Rovaniemeltä verkonomiksi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.