Koulutushaku:
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja (nro 703513)

Levyseppähitsaajan koulutuksen kuvaus

Levyseppähitsaaja, valmistustekniikan osaamisalan koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet ja valmiit työskentelemään metalliteollisuudessa. Koulutukseen valittavalla henkilöllä tulee olla valmiudet työskennellä vähintään kaksivuorotyössä eikä hänellä saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta.
Työvoimakoulutus on ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille peruskoulun suorittaneille henkilöille, joiden on työnhaku voimassa TE-palveluissa.

Levyseppähitsaajan koulutuksen lisätiedot

Koulutuksen tavoite on, että opiskelija saavuttaa levy- ja hitsausalan perustaidot, joita tarvitaan konepajatuotantoon liittyvien tuotteiden ja niiden osien sekä muototeräsrakenteiden valmistuksessa. Koulutuksen jälkeen opiskelija suoriutuu itsenäisesti ammattialan perustehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä. Ammattitaidon perustana ovat manuaaliset valmistusmenetelmät, mutta niiden rinnalle on tullut enenevässä määrin eriasteisia automatisoituja työmenetelmiä.

Koulutus on kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon tai osatutkintoon valmistavaa koulutusta. Levyseppähitsaajan koulutuspolkuun ja työhön voit tutustua videolta

Levyseppähitsaajan koulutuksen toteutus, sisältö ja kesto

Koulutus alkaa orientointijaksolla, jonka aikana tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Orientaatiojakson aikana varmistetaan opiskelijan soveltuvuus levy- ja hitsausalan ammattiin.

Opiskeluun liittyy tietopuolista opetusta, käytännön harjoittelua ja työssäoppimisjaksoja metallialan yrityksissä. Työssäoppiminen toteutuu työharjoitteluna, joka syventää oppilaitoksessa hankittuja tietoja ja taitoja sekä loppuharjoitteluna, jonka tavoitteena on yritykseen työllistyminen.

Tutkinto suoritetaan osioittain järjestettävissä näyttötilaisuuksissa:
1. Tutkinnon pakolliset osat ovat hitsaus- ja levytyöt, valmistustyöt, asennuksen ja automaation perustyöt.
2. Valinnaiset osat ovat hitsaus, teräsrakenne- ja levytyöt, levyjen CNC-leikkaus, CNC-särmäys ja ohutlevytyöt.
3. Kaikille yhteiset tutkinnon osat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Lisätietoa tutkinnon rakenteista löydät opetushallituksen sivuilta osoitteesta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3855075 .

Koulutuksen aikana suoritetaan levyseppähitsaaja, valmistustekniikan osaamisala, kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto. Koulutuksen kesto on enintään 22 kuukautta. Koulutus on osatutkinto- tai tutkintotavoitteinen koulutus, jonka päätteeksi kouluttautunut päätyy avoimille työmarkkinoille.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja (nro 703513)

Tuotantotekniikan osaamisala

Hae koulutukseen

Hae koulutukseen

Lisätiedot

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.15 numerosta
0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella
www.facebook.com/koulutusneuvonta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta>> 

Koulutuksen yhteyshenkilöt

Pirkanmaan TE-toimisto
Janne Virtala
janne.virtala(at)te-toimisto.fi.

Valkeakosken ammattiopisto
lehtori, opettaja
Ilari Wester
puh. 044 706 1060
ilari.wester(at)vaao.fi.

toimialapäällikkö
Teknologia ja rakentaminen
Kai Ollila
puh. 044 493 1984
kai.ollila(at)vaao.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.