Koulutushaku:
Lähihoitaja

Koulutuksen tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaminen antaa valmiudet työskennellä lähihoitajana hoidon, huolenpidon, kuntoutuksen ja kasvatuksen perustehtävissä. Lähihoitaja voi työskennellä kotimaassa tai ulkomailla esimerkiksi kodeissa, sairaaloissa, lasten päivähoidossa, hoitolaitoksissa, vastaanotoilla, lääkäriasemilla, sairaankuljetuksessa, erilaisissa palveluyksiköissä, liikkeissä, teollisuudessa, yrityksissä ja myös ammatinharjoittajana ja yrittäjänä. Ammattitaitoinen lähihoitaja on aidosti kiinnostunut ihmisten hyvinvoinnista. Hänellä on kyky lähestyä ja koskettaa toista ihmistä.  Hän on asiakaslähtöinen, yhteistyötaitoinen asiakaspalvelija.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen sisältö

VAAOssa lähihoitajaksi opiskeleva voi suuntautua seuraaville osaamisaloille: Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, Sairaanhoito ja Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (180 osp) muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (35 osp). Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa valinnaisuutta (15 osp).

Opiskelijalle laaditaan opintojen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaisesti hänen opintonsa etenevät.

Tutkintoon kuuluva työpaikalla oppiminen tehdään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan yrityksissä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto e-perusteet (1.8.2018)

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen on soveltuvuuskoe (lisätietoa yhteishaussa hakeville)

Koulutukseen hakeminen jatkuvan haun kautta

 • Hakuaika päättynyt
 • Soveltuvuuskoe järjestetään ma 7.5.2018 klo 8.00 – 15.00, Valkeakosken ammattiopisto, Vanhankyläntie 2, 37630 Valkeakoski,   Väinölä rakennus, 3.krs luentosali.
  Soveltuvuuskokeeseen osallistuminen on edellytys koulutukseen valintaan. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuustestiin.
 • Saat sähköpostiisi kutsun, ennakkotehtävän ja Webropol kyselylinkin soveltuvuustestiin. Kutsussa on lisätietoja soveltuvuustestistä ja päivän ohjelmasta.
 • Soveltuvuuskoe on kolmivaiheinen, pisteytys 0-10.
  1. Webropol-kysely (linkki kutsukirjeessä). Tästä kyselystä voi saada pisteitä 0-4.
  2. Ennakkotehtävä (liitteenä kutsukirjeessä). Tuo tehtävä mukanasi soveltuvuuskokeeseen omalla kuvalla varustettuna.
  3. Soveltuvuuskoe Vaao:ssa, sisältää yksilö- ja ryhmätehtäviä. Soveltuvuuskokeesta voit saada pisteitä 0-6.
 • Tiedot koulutukseen valituille lähetetään vk 20 kirjeellä.
 • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 31.5.2018 mennessä.
 • Opiskelu alkaa 20.8.2018. Koulutus on päätoimista päivä/monimuoto-opiskelua. Jokaisessa tutkinnon osassa on lähiopetusta, etäopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.
 • Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).
 • Koulutukseen on mahdollista hakea päätoimisuutta edellyttäviä opintososiaalisia tukia (esim. Kela, Koulutusrahasto, TE-toimisto).

Terveydentilavaatimukset ja muut edellytykset

Sosiaali- ja terveysalalla työskenteleminen vaatii työntekijältä hyviä sosiaalisia taitoja, tarkkuutta, joustavuutta ja tavoitteellisuutta. Vaativan koulutuksen läpäisemisessä auttaa vahva motivaatio ja kyky päämää­rätietoiseen työskentelyyn. Erityistaidot (mm. musiikki, taide ja liikunta) auttavat valmistumisen jälkeen työllistymään mahdollisimman hyvin itselle sopivaan toimintaympäristöön.

Jo uranvalinta- ja koulutusvaiheessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän on oltava monin eri keinoin valmis suojelemaan hoitamiensa henkilöiden terveyttä.

Jos opiskelija menee työharjoitteluun sellaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteeseen, jossa hoidetaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita, hänellä tulee tartuntatautilain pykälän 48 mukaan olla

 • rokotuksen tai sairastetun taudin tuottama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
 • rokotus influenssaa vastaan
 • rokotus hinkuyskää vastaan, jos hän menee toimipisteeseen, jossa hoidetaan jatkuvasti alle 12 kuukauden ikäisiä.

Opetushallituksen määräys 38/011/2011 23.12.2011
Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa ((1032/2011, muutettu 799/2014) ) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen, Sairaanhoidon ja Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalat

Hae koulutukseen

Yhteishaku

Yhteishaku 2018 ammatilliseen koulutukseen on päättynyt.
Soveltuvuuskoe on 3.5.2018
Koulutus alkaa 8.8.2018
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuun 2019 vaihteessa.

Jatkuva haku

Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2019

Henkilöt joilla on sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja/tai työkokemusta, voivat hakeutua koulutukseen koko ajan.

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Lisätiedot

koulutuspäällikkö Tiina Hanhinen
puh. 044 706 1131
tiina.hanhinen(at)vaao.fi

Koulutusneuvonta
puh. (03) 574 2314
Suljettu 2.-29.7.2018

VIISI hyvää syytä opiskella VAAOssa

Tulokset

Vuonna 2016 tehdyssä vertailussa VAAO oli sarjassaan, suuret monialaiset oppilaitokset, Pirkanmaan paras ja koko maan 13. paras!

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.