Koulutushaku:
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

 

Hakeminen osaamisalojen koulutukseen: Täytä Avoin hakemus. Kirjoita lomakkeeseen osaamisala, johon haet.

Katso myös oppisopimuskoulutuksena Hoiva-avustajan koulutus

Koulutuksen tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen sisältö

Tutkintoon kuuluva työpaikalla oppiminen tehdään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan yrityksissä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto e-perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäys asetukseen (699/2017):
12 a § Valintapisteet pääsy- ja soveltuvuuskokeesta erityisiä turvallisuusvaatimuksia sisältävään tutkintoon tai osaamisalaan

Opiskelijavalinnat jatkuvassa haussa

 • Hakuaika 1.9.2021-4.11.2021
 • Ennakkokysely lähtee koulutukseen hakeneelle sähköpostilla hakemuksen saavuttua.
 • Hakija ilmoittaa osallistumisensa kokeeseen 7.11.2021 mennessä
 • Soveltuvuuskoe 11.11.2021
 • Saat tiedon tuloksista 18.11.2021 mennessä sähköpostilla
 • Ota paikka vastaan 1.12.2021 mennessä.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, saat kutsun kielikokeeseen. Suomen kielen taitotasovaatimus on B1 kielikoe ennen 11.11.2021 (keskiviikko 3.11.2021)

Valintaperusteet

Terveydentilavaatimukset ja muut edellytykset

Sosiaali- ja terveysalalla työskenteleminen vaatii työntekijältä hyviä sosiaalisia taitoja, tarkkuutta, joustavuutta ja tavoitteellisuutta. Vaativan koulutuksen läpäisemisessä auttaa vahva motivaatio ja kyky päämää­rätietoiseen työskentelyyn. Erityistaidot (mm. musiikki, taide ja liikunta) auttavat valmistumisen jälkeen työllistymään mahdollisimman hyvin itselle sopivaan toimintaympäristöön.

Jo uranvalinta- ja koulutusvaiheessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän on oltava monin eri keinoin valmis suojelemaan hoitamiensa henkilöiden terveyttä.

Jos opiskelija menee työharjoitteluun sellaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteeseen, jossa hoidetaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita, hänellä tulee tartuntatautilain pykälän 48 mukaan olla

 • rokotuksen tai sairastetun taudin tuottama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
 • rokotus influenssaa vastaan
 • rokotus hinkuyskää vastaan, jos hän menee toimipisteeseen, jossa hoidetaan jatkuvasti alle 12 kuukauden ikäisiä.

Opetushallitus on muuttanut määräystä tutkintokohtaisista terveydentilamääräyksistä ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018) poistamalla sosiaali- ja terveydenhuollon tutkinnoista kohta ”veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimista”. Muutettu määräys tullut voimaan 1.10.2019.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.
Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen 
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon, Sairaanhoidon ja huolenpidon sekä Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalat

Hae koulutukseen

Yhteishaku

Seuraava yhteishaku
22.2.–22.3.2022

Jatkuva haku

Koulutus alkaa 17.1.2022
Hakuaika 1.9.-4.11.2021

Hae jatkuvassa haussa

Osaamisalat alkavat 15.11.2021
Haku 31.10. mennessä.
Haku myös osaamisaloille
Hae Jatkuvassa haussa-linkistä.

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Jos olet jäänyt työttömäksi tai olet työttömyysuhan alainen, hakeudu työvoimakoulutukseen.

Työvoimakoulutus

Lisätiedot

opettaja
Kirsti Nikander-Jaakola
puh. 040 080 0952
kirsti.nikander-jaakola(at)vaao.fi

toimialapäällikkö
Hyvinvointi ja liiketoiminta
Mikko Siirilä
puh. 044 906 0305
mikko.siirila(at)vaao.fi

 

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.