Koulutushaku:
Koneistaja

Koneistaja valmistaa metallista työpiirustusten mukaisia koneenosia. NC-koneiden avulla voidaan valmistaa tuotteita joiden tarkkuus voi olla jopa tuhannesosamillimetrien luokkaa. Koneistajan työ on puoliksi kädentaitoa ja puoliksi tietotekniikan soveltamista koneistustyöhön.

Ensimmäisellä vuosikurssilla opiskellaan käytännönläheisesti pääosin työsaleissa kone- ja tuotantotekniikka-alan yleistekniikkaa, mm. hitsaus-, teräsrakenne- ja asennustekniikkaa. Toisella vuosikurssilla opinnot eriytyvät koneistuksen opinnoiksi jolloin opiskellaan monipuolisesti pääosin työsaleissa harjoitustöitä tehden mm. sorvaukseen ja jyrsintään liittyvää tekniikkaa. Kolmannen vuosikurssin opinnoissa tietotekniikan osuus kasvaa. NC- koneistus, 3D-mallinnus ja CAD/CAM-tekniikka ovat keskeisiä opintosisältöjä.

Työpaikkoina koneistajilla ovat pienet ja suuret konepajat, jotka ovat Suomessa pitkälle automatisoituja. Koneistajaksi valmistunut voi työllistyä myös NC-ohjelmoijana, CAD/CAM-ohjelmoijana, robotin ohjelmoijana ja käyttäjänä sekä teknisen myynnin tehtävissä. Etelä-Pirkanmaan talousalueella on suuri kone- ja tuotantotekniikka-alan teollisuuskeskittymä. Yritysten tuotteet menevät pääosin vientiin. Ammattitaitoisille koneistajille on tarjolla kotiseudulla työpaikkoja ja monipuolisia työtehtäviä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen sisältö

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Opiskelet ammatillisia sisältöjä, kuten

  • hitsauksen ja teräsrakennetekniikan perustöitä, mm. hitsausta eri menetelmillä
  • koneistuksen perustöitä, koneistusta erilaisilla lastuavilla työstökoneilla
  • asennus- ja automaatiotekniikan perustöitä, mm. pneumatiikkaa
  • NC-tekniikkaa, 3D-mallinnusta, CAD/CAM-tekniikkaa, FMS-tekniikkaa
  • NC-koneistusta, sorvausta, porausta ja jyrsintää

Tutkintoon kuuluva työpaikalla oppiminen tehdään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan yrityksissä.

Opiskelijalle laaditaan opintojen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaisesti hänen opintonsa etenevät.

Kone- ja tuotantotekniikan e-perusteet. (1.8.2018)

Koulutukseen hakeminen jatkuvan haun kautta

1. Koulutukseen otetaan koko ajan uusia opiskelijoita.
2. Täytäthän hakemuksesi huolellisesti, sillä valinta opiskelijaksi ottamisesta tehdään hakemuksessa antamiesi tietojen ja haastattelun perusteella.
3. Hakija kutsutaan haastatteluun Valkeakosken ammattiopistoon, Vanhankyläntie 2, 37630 Valkeakoski.
4. Opiskelun aloituksesta sovitaan tapauskohtaisesti. Koulutus on päätoimista päivä/monimuoto-opiskelua. Jokaisessa tutkinnon osassa on lähiopetusta, etäopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.
5. Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).
6. Koulutukseen on mahdollista hakea päätoimisuutta edellyttäviä opintososiaalisia tukia (esim. Kela, Koulutusrahasto, TE-toimisto).

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja

Tuotantotekniikan osaamisala

Hae koulutukseen

Yhteishaku

Kevään 2019 yhteishaku
on 19.2.–12.3.2019,
haku päättyy 12.3. klo 15.00

Jatkuva haku

Hakuaika: haku menossa

Jatkuva haku

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Lisätiedot

koulutuspäällikkö Ville Järvinen
puh.044 706 1143
ville.jarvinen(at)vaao.fi

Koulutusneuvonta
puh. (03) 574 2314

VIISI hyvää syytä opiskella VAAOssa

Tulokset

Vuonna 2016 tehdyssä vertailussa VAAO oli sarjassaan, suuret monialaiset oppilaitokset, Pirkanmaan paras ja koko maan 13. paras!

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.