Koulutushaku:
Koneistaja

Koneistaja valmistaa metallista työpiirustusten mukaisia koneenosia. NC-koneiden avulla voidaan valmistaa tuotteita joiden tarkkuus voi olla jopa tuhannesosamillimetrien luokkaa. Koneistajan työ on puoliksi kädentaitoa ja puoliksi tietotekniikan soveltamista koneistustyöhön.

Ensimmäisellä vuosikurssilla opiskellaan käytännönläheisesti pääosin työsaleissa kone- ja tuotantotekniikka-alan yleistekniikkaa, mm. hitsaus-, teräsrakenne- ja asennustekniikkaa. Toisella vuosikurssilla opinnot eriytyvät koneistuksen opinnoiksi jolloin opiskellaan monipuolisesti pääosin työsaleissa harjoitustöitä tehden mm. sorvaukseen ja jyrsintään liittyvää tekniikkaa. Kolmannen vuosikurssin opinnoissa tietotekniikan osuus kasvaa. NC- koneistus, 3D-mallinnus ja CAD/CAM-tekniikka ovat keskeisiä opintosisältöjä.

Työpaikkoina koneistajilla ovat pienet ja suuret konepajat, jotka ovat Suomessa pitkälle automatisoituja. Koneistajaksi valmistunut voi työllistyä myös NC-ohjelmoijana, CAD/CAM-ohjelmoijana, robotin ohjelmoijana ja käyttäjänä sekä teknisen myynnin tehtävissä. Etelä-Pirkanmaan talousalueella on suuri kone- ja tuotantotekniikka-alan teollisuuskeskittymä. Yritysten tuotteet menevät pääosin vientiin. Ammattitaitoisille koneistajille on tarjolla kotiseudulla työpaikkoja ja monipuolisia työtehtäviä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen sisältö

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Opiskelet ammatillisia sisältöjä, kuten

  • hitsauksen ja teräsrakennetekniikan perustöitä, mm. hitsausta eri menetelmillä
  • koneistuksen perustöitä, koneistusta erilaisilla lastuavilla työstökoneilla
  • asennus- ja automaatiotekniikan perustöitä, mm. pneumatiikkaa
  • NC-tekniikkaa, 3D-mallinnusta, CAD/CAM-tekniikkaa, FMS-tekniikkaa
  • NC-koneistusta, sorvausta, porausta ja jyrsintää

Tutkintoon kuuluva työpaikalla oppiminen tehdään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan yrityksissä.

Opiskelijalle laaditaan opintojen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaisesti hänen opintonsa etenevät.

Kone- ja tuotantotekniikan e-perusteet. (1.8.2018)

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja

Tuotantotekniikan osaamisala

Hae koulutukseen

Yhteishaku

Yhteishaku 2018 ammatilliseen koulutukseen on päättynyt.
Koulutus alkaa 8.8.2018
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuun 2019 vaihteessa.

Jatkuva haku

Hakuaika: 8.8.2018 saakka
Hakemukset käsitellään heti hakuajan päätyttyä
Koulutus alkaa: 20.8.2018

Jatkuva haku

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Lisätiedot

koulutuspäällikkö Ville Järvinen
puh.044 706 1143
ville.jarvinen(at)vaao.fi

Koulutusneuvonta
puh. (03) 574 2314
Suljettu 2.-29.7.2018

VIISI hyvää syytä opiskella VAAOssa

Tulokset

Vuonna 2016 tehdyssä vertailussa VAAO oli sarjassaan, suuret monialaiset oppilaitokset, Pirkanmaan paras ja koko maan 13. paras!

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.