Koulutushaku:
Koneistaja

Koneistaja valmistaa metallista työpiirustusten mukaisia koneenosia. NC-koneiden avulla voidaan valmistaa tuotteita joiden tarkkuus voi olla jopa tuhannesosamillimetrien luokkaa. Koneistajan työ on puoliksi kädentaitoa ja puoliksi tietotekniikan soveltamista koneistustyöhön.

Ensimmäisellä vuosikurssilla opiskellaan käytännönläheisesti pääosin työsaleissa kone- ja tuotantotekniikka-alan yleistekniikkaa, mm. hitsaus-, teräsrakenne- ja asennustekniikkaa. Toisella vuosikurssilla opinnot eriytyvät koneistuksen opinnoiksi jolloin opiskellaan monipuolisesti pääosin työsaleissa harjoitustöitä tehden mm. sorvaukseen ja jyrsintään liittyvää tekniikkaa. Kolmannen vuosikurssin opinnoissa tietotekniikan osuus kasvaa. NC- koneistus, 3D-mallinnus ja CAD/CAM-tekniikka ovat keskeisiä opintosisältöjä.

Työpaikkoina koneistajilla ovat pienet ja suuret konepajat, jotka ovat Suomessa pitkälle automatisoituja. Koneistajaksi valmistunut voi työllistyä myös NC-ohjelmoijana, CAD/CAM-ohjelmoijana, robotin ohjelmoijana ja käyttäjänä sekä teknisen myynnin tehtävissä. Etelä-Pirkanmaan talousalueella on suuri kone- ja tuotantotekniikka-alan teollisuuskeskittymä. Yritysten tuotteet menevät pääosin vientiin. Ammattitaitoisille koneistajille on tarjolla kotiseudulla työpaikkoja ja monipuolisia työtehtäviä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen sisältö

Opiskelet ammatillisia sisältöjä, kuten

  • hitsauksen ja teräsrakennetekniikan perustöitä, mm. hitsausta eri menetelmillä
  • koneistuksen perustöitä, koneistusta erilaisilla lastuavilla työstökoneilla
  • asennus- ja automaatiotekniikan perustöitä, mm. pneumatiikkaa
  • NC-tekniikkaa, 3D-mallinnusta, CAD/CAM-tekniikkaa, FMS-tekniikkaa
  • NC-koneistusta, sorvausta, porausta ja jyrsintää

Tutkintoon kuuluva työpaikalla oppiminen tehdään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan yrityksissä.

Tutkinnon muodostuminen

Kone- ja tuotantotekniikan e-perusteet

Opiskelijavalinnat jatkuvassa haussa

Koulutukseen on jatkuva haku. Hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun.

Koulutuksen kesto on keskimäärin kaksi vuotta. Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Koulutukseen on mahdollista hakea päätoimisuutta edellyttäviä opintososiaalisia tukia (esim. Kela, Työllisyysrahasto, TE-toimisto).

Hydraulic Press Channel ja Gardner Denver: millaista työtä tehdään teknologia-alalla?

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja

Tuotantotekniikan osaamisala

Hae koulutukseen

Yhteishaku

Seuraava yhteishaku on
23.2.- 23.3.2021

Jatkuva haku

Hae jatkuvassa haussa

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Lisätiedot

koulutuspäällikkö Ville Järvinen
puh.044 706 1143
ville.jarvinen(at)vaao.fi

Koulutusneuvonta
puh. 044 906 0325

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.