Koulutushaku:
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, IT-tukihenkilö

IT-tukihenkilön koulutuksen tavoite

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneet saavat hyvät valmiudet erilaisiin ICT-alan tehtäviin sekä jatko-opintoihin. IT-tukihenkilö voi toimia erilaisten yritysten järjestelmätuessa sekä erilaisten tietojärjestelmien ylläpitäjänä sekä asiantuntijana. IT-tukihenkilö voi erikoistua erilaisten tietoteknisten järjestelmien ylläpitoon kuin myös sulautettujen järjestelmien hallintaan sekä ohjelmointiin. Alalla vaaditaan monipuolista teknistä osaamista, palveluhenkisyyttä, ongelmanratkaisutaitoja sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Jatko-opintomahdollisuudet

IT-tukihenkilön koulutuksen sisältö

Tutkintoon sisältyviä pakollisia opintoja on: 

Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät ja teknisessä tukipalvelussa toimiminen

Opiskelijan valinnaisia tutkinnon osia voivat olla esimerkiksi:  

  • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen
  • Järjestelmätuessa toimiminen
  • Ohjelmointi
  • Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen

Meillä voit valita itsellesi sopivimman polun opintojesi suorittamiseksi.

Tutkintoon kuuluva työpaikalla oppiminen tehdään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan yrityksissä.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto e-perusteet

Katso blogi mielenkiintoisesta koulutussopimusjaksosta HAMK Smart -tutkimusyksikössä

Koulutukseen hakeminen ja valinta jatkuvassa haussa

Pääsyvaatimuksena kaksi vuotta kestävään monimuotototeutukseen on toisen asteen tutkinto, lukio tai ammatillinen perustutkinto 120 ov/180 osp. Jos tulet valituksi ja sinulta puuttuu ammatillinen tutkinto tai lukio, suoritat opinnot päiväopiskeluna 3 vuoden tavoite aikataulussa. Opiskelijavalinta tehdään seuraavien valintakriteerien mukaan:

– alalle suuntautuneisuus ja edellytykset tutkinnon suorittamiseen (esim. matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen)
– haastattelu, motivaatio
– vaadittu suomen kielentaito (kielikoe tarvittaessa).

Hakijaan otetaan yhteyttä kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta

Valintaperusteet

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, IT-tukihenkilö

Käytön tuki

Hae koulutukseen

Yhteishaku

Seuraava yhteishaku
keväällä 2023

Jatkuva haku

Seuraava aloitus
ryhmänä 15.8.2022

Muuna aikana aloitus
sopimuksen mukaan.

Hae jatkuvassa haussa

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Jos olet jäänyt työttömäksi tai olet työttömyysuhan alainen, hakeudu työvoimakoulutukseen.

Työvoimakoulutus

Lisätiedot

opettaja
Henri Sihvonen
puh. 044 706 1271
henri.sihvonen(at)vaao.fi

toimialapäällikkö
Hyvinvointi ja liiketoiminta
Mikko Siirilä
puh. 044 906 0305
mikko.siirila(at)vaao.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.