Koulutushaku:
IT-tukihenkilö

Koulutuksen tavoite

IT-tukihenkilö voi toimia erilaisten yritysten järjestelmätuessa sekä erilaisten tietojärjestelmien ylläpitäjänä sekä asiantuntijana. Ongelmien ratkaisu, käyttäjien tukeminen tietotekniikan ongelmissa sekä kouluttajana toimiminen kuuluu IT-tukihenkilön työnkuvaan. IT-tukihenkilö voi erikoistua erilaisten tietoteknisten järjestelmien ylläpitoon kuin myös sulautettujen järjestelmien hallintaan. IT-tukihenkilöksi valmistuvalla on hyvät valmiudet erilaisiin tietotekniikan ylläpito- ja tukitehtäviin. Alalla vaaditaan monipuolista teknistä osaamista, palveluhenkisyyttä ja yhteistyötaitoja. Tietotekniikka ja eri tietotekniset järjestelmät on vahvasti mukana opiskelussa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen sisältö

Tutkintoon sisältyviä pakollisia opintoja on: 

Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät ja teknisessä tukipalvelussa toimiminen

Opiskelijan valinnaisia tutkinnon osia voivat olla esimerkiksi:  

 • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen
 • Järjestelmätuessa toimiminen
 • Sulautetut järjestelmät
 • Ohjelmointi- tai komentokielen hyödyntäminen
 • Verkkopalvelun toteuttaminen

Teemme jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Meillä voit valita itsellesi sopivimman polun opintojesi suorittamiseksi. Meillä on mahdollista suorittaa myös kaksoistutkinto.

Tutkintoon kuuluva työpaikalla oppiminen tehdään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan yrityksissä.

Tieto- ja viestintätekniikan e-perusteet

Koulutukseen hakeminen ja valinta jatkuvassa haussa

 • Hakuaika alkaa 8.3.2021
 • Aloitus syksyllä 16.8 tai aloitus verkkokurssina 3.5 (opinnot jatkuvat syksyllä monimuoto koulutuksena)
 • Haastattelut aloitukseen 3.5.2021 ja 16.8.2021 sovitaan erikseen, järjestetään etänä
 • Pääsyvaatimuksena kaksi vuotta kestävään monimuotototeutukseen on toisen asteen tutkinto, lukio tai ammatillinen perustutkinto 120 ov/180 osp. Jos tulet valituksi ja sinulta puuttuu ammatillinen tutkinto tai lukio, suoritat opinnot päiväopiskeluna 3 vuoden tavoite aikataulussa. Opiskelijavalinta tehdään seuraavien valintakriteerien mukaan:
  – alalle suuntautuneisuus ja edellytykset tutkinnon suorittamiseen (esim. matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen)
  – haastattelu, motivaatio
  – vaadittu suomen kielentaito (kielikoe tarvittaessa)
 • Opiskelu tapahtuu monimuoto toteutuksena, joka sisältää verkkokursseja, lähiopetusta ja työpaikalla opiskelua. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jonka mukaan opintoja tulee suorittaa. Opiskelu tapahtuu mahdollisuuksien mukaan työn ohessa. Opiskelijalla tulee olla tietokone ja toimiva verkkoyhteys verkkokurssien suorittamiseen sekä etänä tehtäviin harjoituksiin.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Hae koulutukseen

Yhteishaku

23.2.- 23.3.2021
Koulutus alkaa 5.8.2021

Hae yhteishaussa

Jatkuva haku

Seuraava koulutus 16.8.2021
Hakuaika 8.3.2021 alkaen

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Jos olet jäänyt työttömäksi tai olet työttömyysuhan alainen, hakeudu työvoimakoulutukseen.

Työvoimakoulutus

Lisätiedot

opettaja (tutkintovastaava)
Henri Sihvonen
puh. 044 706 1271
henri.sihvonen(at)vaao.fi

toimialapäällikkö
Hyvinvointi ja liiketoiminta
Mikko Siirilä
puh. 044 906 0305
mikko.siirila(at)vaao.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.