Koulutushaku:
IT-tukihenkilö

Koulutuksen tavoite

IT-tukihenkilö voi toimia erilaisten yritysten järjestelmätuessa sekä erilaisten tietojärjestelmien ylläpitäjänä sekä asiantuntijana. Ongelmien ratkaisu, käyttäjien tukeminen tietotekniikan ongelmissa sekä kouluttajana toimiminen kuuluu IT-tukihenkilön työnkuvaan. IT-tukihenkilö voi erikoistua erilaisten tietoteknisten järjestelmien ylläpitoon kuin myös sulautettujen järjestelmien hallintaan. IT-tukihenkilöksi valmistuvalla on hyvät valmiudet erilaisiin tietotekniikan ylläpito- ja tukitehtäviin. Alalla vaaditaan monipuolista teknistä osaamista, palveluhenkisyyttä ja yhteistyötaitoja. Tietotekniikka ja eri tietotekniset järjestelmät on vahvasti mukana opiskelussa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen sisältö

Tutkintoon sisältyviä pakollisia opintoja on: 

Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät ja teknisessä tukipalvelussa toimiminen

Opiskelijan valinnaisia tutkinnon osia voivat olla esimerkiksi:  

  • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen
  • Järjestelmätuessa toimiminen
  • Sulautetut järjestelmät
  • Ohjelmointi- tai komentokielen hyödyntäminen
  • Verkkopalvelun toteuttaminen

Teemme jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Meillä voit valita itsellesi sopivimman polun opintojesi suorittamiseksi. Meillä on mahdollista suorittaa myös kaksoistutkinto.

Tutkintoon kuuluva työpaikalla oppiminen tehdään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan yrityksissä.

Tutkinnon muodostuminen

Tieto- ja viestintätekniikan e-perusteet

Koulutukseen hakeminen jatkuvassa haussa

  • Koulutus alkaa syksyllä 2020
  • Oppilaitoksesta otetaan yhteyttä, hakija kutsutaan haastatteluun.

Koulutuksen kesto on keskimäärin kaksi vuotta. Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Koulutukseen on mahdollista hakea päätoimisuutta edellyttäviä opintososiaalisia tukia (esim. Kela, Työllisyysrahasto, TE-toimisto).

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Käytön tuki

Hae koulutukseen

Yhteishaku

Seuraava yhteishaku on
23.2.- 23.3.2021

Jatkuva haku

Hae jatkuvassa haussa

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Lisätiedot

koulutuspäällikkö Mikko Siirilä
puh. 044 906 0305
mikko.siirila(at)vaao.fi

Koulutusneuvonta
puh. 044 906 0325

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.