Koulutushaku:
Pienkonekorjaaja

Tavoite

Koulutuksen jälkeen voit toimia pienkonekorjaajana tai pienkonemyyjänä. Pienkonekorjaajana osaat huoltaa ja korjata yleisimpiä moottorikäyttöisiä pienkoneita ja työlaitteita, toimia asiakaspalvelu- ja korjaamotehtävissä ja valita huollossa sekä korjauksessa käytettävät aineet ja tarvikkeet. Pienkonekorjaajan työpaikkoja ovat auto- ja pienkonekorjaamot, maahantuojien huolto- ja myynti organisaatiot sekä varaosaliikkeet.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen sisältö

Autoalan perustutkinnon, pienkonekorjaaja, laajuus on 180 osp. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (35 osp).

Opiskelet ammatillisia sisältöjä, kuten

  • auton tai moottoripyörän huoltamista
  • pienkoneiden korjaamista
  • yritystoiminnan suunnittelua
  • alan työpaikalla tapahtuvaa oppimista /oppisopimus

Tutkintoon kuuluva työpaikalla oppiminen tehdään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan yrityksissä.

Opiskelijalle laaditaan opintojen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaisesti hänen opintonsa etenevät.

Autoalan perustutkinto e-Perusteet  (1.8.2018)

Koulutukseen hakeminen jatkuvan haun kautta

Hakuaika: jatkuva
Koulutus alkaa: Aloituksesta sovitaan tapauskohtaisesti.

Autoalan perustutkinto

Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala

Hae koulutukseen

Jatkuva haku

Koulutus alkaa: Aloituksesta sovitaan tapauskohtaisesti.

Jatkuva haku

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Lisätiedot

koulutuspäällikkö
Asko Vuorela
puh. 044 7061 031
asko.vuorela(at)vaao.fi

opettaja Heikki Seppänen
puh. 044 906 0337
heikki.seppanen(at)vaao.fi

Koulutusneuvonta
puh. (03) 574 2314

VIISI hyvää syytä opiskella VAAOssa

Tulokset

Vuonna 2016 tehdyssä vertailussa VAAO oli sarjassaan, suuret monialaiset oppilaitokset, Pirkanmaan paras ja koko maan 13. paras!

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.