Koulutushaku:
Työpaikkaohjaajakoulutus LVI-alan (putkiasennus) alan työntekijöille

Kohderyhmä

Liiketoiminnan ja LVI-alan (putkiasennus) alan työpaikkaohjaajat.

Toteutus/sisältö

Koulutuksen päämateriaalina käytetään ohjaan.fi –sivustoa. Teemoja käydään läpi keskustellen ja hakien vastauksia kysymyksiin VAAOn putkiasennusalan opettajien ja työelämäkoordinaattorin kanssa.

Valmennuksen sisältö tarkennetaan yhteistyössä koulutettavien kanssa ennen tilaisuutta.

Koulutussopimus & oppisopimus

 • Mitä eroa ja yhtäläisyyttä koulutusmuodoilla on?
 • Miten se näkyy työpaikalla? Millainen työelämässä oppimisen prosessi on?
 • Mitä toimia sopimusten tekeminen vaatii työpaikalta?

Tavoite & tutkinto

 • Miten perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot muodostuvat?
 • Mikä on HOKS?
 • Mitä opiskellaan VAAOssa opintojen alussa, mitä osaamista kerrytetään työpaikalla ja millä koulutusmuodolla?
 • Miten varmistetaan sellaiset työtehtävät, että työpaikan tarpeet ja perustehtävä täyttyvät, mutta myös opiskelijan osaaminen kehittyy tutkinnon perusteiden mukaisesti? Kuka tästä on vastuussa?

Ohjaaminen & palaute

 • Millainen työpaikkaohjaajan toimenkuva on?
 • Miten opiskelijaa voi tukea oppimisessa? Erilaiset oppimistavat ja erilaiset oppijat ohjauksen mahdolliset haasteet ja vinkkejä ohjaustyöhön.
 • Kuka opastaa työpaikkaohjaajaa?

Arviointi & näyttö

 • Mitä merkitystä palautteen antamisella on?
 • Mitä eroa oppimisen ja osaamisen arvioinnilla on?
 • Miten arviointiprosessi etenee?
 • Mitä näyttö tarkoittaa käytännössä?
 • Miten näyttö suunnitellaan?
 • Mitä asioita opiskelijan tulisi hallita näytössä?
 • Miten työtehtäviä seurataan ja arvioidaan, kun näyttöä suoritetaan?
 • Mitä mihinkin arvosanaan pääsemiseksi on hallittava – millainen arviointiasteikko on?
 • Millaisin menetelmin arvioidaan?
 • Miten opettaja osallistuu näyttöprosessin eri vaiheisiin ja mitä odotetaan työpaikkaohjaajalta?
 • Miten arviointipäätökset tehdään ja dokumentoidaan?

Talotekniikan perustutkinto e-perusteet

Koulutuksen hinta

Koulutus on maksuton. VAAO tarjoaa iltapäiväkahvit.

Koulutuspaikka

Valkeakosken ammattiopisto, Väinölä-rakennus, Vanhankyläntie 2, 37630 Valkeakoski

Katso opaste

Lisätietoa

Teija Kunelius
työelämäkoordinaattori
puh. 044 706 1088
teija.kunelius(at)vaao.fi

Ohjaan.fi sivusto on tarkoitettu tukemaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta.

Ammatillisessa koulutuksessa työpaikat, ohjaajat ja työyhteisöt toteuttavat sitä yhdessä opettajien kanssa.

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.