Koulutushaku:
Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus

Järjestäjä

Valkeakosken ammattiopisto/Suomen palopäällystöliitto. Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutusta voivat järjestää vain Suomen Palopäällystöliiton SPPL:n kouluttamat kurssinjohtajat. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK rekisteröi koulutusoikeudet omaavat kurssinjohtajat, turvakortin haltijat ja kurssit.

Yhteistyökumppanit

Sosiaali- ja terveysministeriö, aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveysosastot sekä pelastusosastot, THL, SPEK.

Tavoite

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus auttaa havaitsemaan työpaikalla piileviä riskejä ja aktivoi opiskelijoita toimintaan niiden ehkäisemiseksi, antaa jokaiselle työntekijälle valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta silloin, kun työpaikalla tapahtuu jotain odottamatonta ja antaa koulutettaville valmiuksia varautua vaaratilanteisiin. Yhtenäistää sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä annettavaa turvallisuuskoulutusta. Koulutuksen perustana ovat sosiaali- ja terveydenhuollon laitosturvallisuuden kehittämisen työryhmämuistion johtopäätökset. (STM:n selvityksiä 2009:59)

SOTE Turvakortti_esite 2014-2015

Voimassaolo

Kortin voimassaoloaika on 5 vuotta

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät ja alalle opiskelevat henkilöt sekä alan tiloissa työskentelevät henkilöt.

Toteutus/sisältö

Kokonaisvaltainen turvallisuuskäsitys ja omatoiminen varautuminen. Koulutus sisältää lähiopetusta yhden päivän.

Opiskelijamäärä

20

Koulutuksen hinta

120 € (alv 0 %) sisältäen lounaan.

Koulutusaika

Ei auki olevaa hakua tällä hetkellä

Koulutuspaikka

Valkeakosken ammattiopisto, Vanhankyläntie 2, 37630 Valkeakoski

Katso opaste

Lisätietoa

koulutuspäällikkö Tiina Hanhinen puh. 044 706 1131
tiina.hanhinen(at)vaao.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.