Koulutushaku:
Levyseppähitsaajan täydennyskoulutus (nro 695834)

Kuvaus

Levyseppähitsaajan täydennyskoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka ovat suorittaneet levyseppähitsaajan tutkinnon tai tehneet hitsaajan tai levyseppähitsaajan työtä. Koulutettavan henkilön osaamisessa on puutteita tai osaaminen kaipaa päivitystä tai vahvistusta.

Koulutukseen valittavalla henkilöllä tulee olla valmiudet työskennellä alalla vähintään kaksivuorotyössä eikä hänellä saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta.

Koulutus on työllistymiseen johtavaa yksilöllisesti räätälöityä koulutusta ilman tutkintotavoitetta. Levyseppähitsaajan täydennyskoulutus antaa valmiudet hakea alan töitä, joissa vaaditaan itsenäistä hitsaustöiden ja levykoneiden käyttötaitoa. Tämä tarkoittaa käsihitsausta (puikko, MIG/MAG, TIG) sekä levykoneiden kuten särmäri, leikkuri, polttokone, mankeli asetusten tekoa kaikkine työvaiheineen sekä laadun varmistusta.

Toteutus, sisältö ja kesto

Koulutuksen pääpaino on tehdasmaisessa tekemisessä, jossa käytännön osuus on hallitseva. Kaiken tavoitteena on itsenäinen, ongelmanratkaisukykyinen ja laadukas työskentely levyseppähitsaajan ja hitsaajan työtehtävissä. Koulutukseen sisältyvän työssäoppimisen tarkoituksena on työllistyä yrityksen tehtäviin. Mahdollisen työssäoppimisen kesto on kuusi viikkoa.

Koulutuksen alussa koulutus suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS:n mukaisesti. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan yhdestä kahdeksaan kuukautta.

Opiskelun osa-alueet ovat
– käsihitsaus: puikko, MIG/MAG, TIG,
– levyn leikkaus,
– levyn muokkaaminen,
– CNC-ohjelmointi: polttokone, särmäys
– laadunvalvonta
– pätevyyskoe: piena.

Lisätietoja

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta
p. 0295 020 702,
ma-pe klo 9.00-16.15.
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella:
www.facebook.com/
koulutusneuvonta

Pirkanmaan TE-toimisto
Janne Virtala
janne.virtala(at)te-toimisto.fi

Valkeakosken ammattiopisto

toimialapäällikkö
Teknologia ja rakentaminen
Kai Ollila
puh. 044 493 1984
kai.ollila(at)vaao.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.