Koulutushaku:
Hitsaajan pätevöittämiskoulutus (nro 704451)

Kuvaus

Hitsaajan pätevöittämiskoulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille hitsaajille, joilla on alan peruskoulutus tai riittävä työkokemus, mutta joilta puuttuu jokin työllistymistä parantava hitsaajan pätevyyskoe. Koulutuksen aikana voi hitsata kaksi luokkapätevyyttä.

Koulutukseen valittavalla henkilöllä tulee olla koulutuksen jälkeinen työpaikka tiedossa, koska ilman aktiivista hitsaustyöntekoa pätevyyskokeet vanhenevat puolessa vuodessa. Koulutukseen valitaan ensisijaisesti henkilöitä, joilla on työpaikasta vähintään alustava sopimus, joten kerrothan hakemuksessasi tulevasta työpaikastasi.

Toteutus ja tavoite

Koulutuksen tavoite on, että opiskelija saa hitsaajan pätevyystodistuksen jollekin seuraavista prosesseista:

  • mustalle tai kirkkaalle pienalle
  • levylle tai putkelle.

Levy- ja putkikokeet vaativat lisäksi erillisen pienakokeen.

Koulutukseen hakeminen ja valinta

Koulutukseen valitaan hakemuksen ja valintahaastattelun perusteella tai suoralla non-stop-valintaperiaatteella.

Lisätietoja

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe
klo 9.00-16.15 p. 0295 020702.
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella: www.facebook.com/
koulutusneuvonta

Pirkanmaan TE-toimisto
Janne Virtala
janne.virtala@te-toimisto.fi

Valkeakosken ammattiopisto

toimialapäällikkö
Teknologia ja rakentaminen
Kai Ollila
puh. 044 493 1984
kai.ollila(at)vaao.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.