Koulutushaku:
Ammattitaito kehittyy ja uudistuu

Ammatillinen koulutus edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon koulutuksessa alan peruskoulutuksessa, työelämässä tai muualla hankitun osaamisen voi päivittää tämän päivän työelämässä vaaditulle tasolle.

Osaamisen kehittämissuunnitelma

Kaikille koulutuksen aloittaville opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä.

Osaaminen osoitetaan näytössä

Tutkintoa ei enää suoriteta näyttötutkintona tai ammatillisena peruskoulutuksena, vaan osaaminen osoitetaan näytöissä.

Työpaikalla koulutussopimus tai oppisopimus

Koulutussopimus tehdään aina silloin, kun kysymyksessä ei ole työsuhde. Koulutussopimuksen aikana työnantajalla ja opiskelijalla on mahdollisuus tutustua puolin ja toisin. Koulutussopimuksessa ei makseta palkkaa.

Oppisopimus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Oppisopimuksesta tarkemmin täältä.

Hakuohje

Kunkin omaehtoisen koulutuksen koulutusesitteen sivussa on linkki hakeutumissivulle. Seuraa hakeutumissivulla annettua ohjeistusta.

Kysy neuvoa

Kysyttävää koulutuksista tai koulutukseen hakeutumisesta? Apunasi on VAAOn koulutusneuvonnan puhelin:

(03) 574 2314

Voit myös ottaa yhteyttä sähköisellä lomakkeella