Koulutushaku:
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla syvennät ammattiosaamistasi

Ammatti- tai erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on jo alan peruskoulutus tai työelämästä hankittu osaaminen. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla uudistat ja ylläpidät ammatillista osaamistasi.  Voit suorittaa ammatillisen tutkinnon joustavasti ja yksilöllisesti. Hankit osaamista sinulle sopivalla tavalla, keskittyen puuttuvaan osaamiseesi. Voit hakea koulutukseen ilman ammatillista perustutkintoa, jos sinulla on tarvittava osaaminen hallussa. Osaamisesi osoitat näyttämällä sen käytännön työtehtävissä.

Omaa osaamista kehittäen

Kaikille koulutuksen aloittaville opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä. Opiskelun alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka avulla tunnistetaan aiempi osaamisesi ja suunnitellaan tarvittavan osaamisen hankkiminen. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon voit suorittaa työn ohella. Suositeltavaa on, että olet työskennellyt alalla ammatillisen perustutkinnon jälkeen ennen kuin hakeudut suorittamaan saman alan ammattitutkintoa.

Tutkinto tai sen osa on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos sinulla on jo tutkinnon perusteissa määrätty osaaminen.

Työpaikalla koulutussopimus tai oppisopimus

Koulutussopimus tehdään aina silloin, kun kysymyksessä ei ole työsuhde. Koulutussopimuksen aikana työnantajalla ja opiskelijalla on mahdollisuus tutustua puolin ja toisin. Koulutussopimuksessa ei makseta palkkaa.

Oppisopimus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Oppisopimuksesta tarkemmin täältä.

Päivitä osaamistasi!

Hae jatkuvassa haussa