Koulutushaku:
Tutkintotavoitteiset koulutukset

Aikuisten ammatilliset perustutkinnot (pt), ammattitutkinnot (at) ja erikoisammattitutkinnot (eat) ovat näyttötutkintoja, jotka suoritetaan tutkintotilaisuuksissa kukin tutkinnon osa kerrallaan.

Näyttötutkinnossa osaaminen voi olla hankittu työkokemuksen, opintojen tai harrastusten kautta. Osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan hänen osaamisensa opintojen alkaessa. Lähikoulutuksen tarve määritellään osaamiskartoituksen ja henkilökohtaistamisen perusteella.

Opiskelu oppisopimuksella

Lähes kaikissa VAAOssa aikuiskoulutuksena järjestettävissä koulutuksissa on mahdollista opiskella oppisopimuksella. Opiskelijalla tulee olla koulutuksen aikana soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle tutkintomaksua lukuun ottamatta maksutonta. Kysy oppisopimusmahdollisuutta.

Hakuohje

Kunkin omaehtoisen koulutuksen koulutusesitteen sivussa on linkki hakeutumissivulle. Hakeutumissivulla voit vielä tarkastaa alkavan koulutuksen tiedot. Seuraa hakeutumissivulla annettua ohjeistusta.

Kysy neuvoa

Kysyttävää koulutuksista tai koulutukseen hakeutumisesta? Apunasi on VAAOn koulutusneuvonnan puhelin:

(03) 574 2314

Voit myös ottaa yhteyttä sähköisellä lomakkeella

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn