Koulutushaku:
Tutkintotavoitteiset koulutukset

VAAOssa voi opiskella perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Opiskelija voi ottaa tavoitteekseen kokotutkinnon, tutkinnon osan tai lyhemmän koulutuskokonaisuuden.

Osaamisen kehittämissuunnitelma

Kaikille koulutuksen aloittaville opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä.

Osaaminen osoitetaan näytössä

Tutkintoa ei enää suoriteta näyttötutkintona tai ammatillisena peruskoulutuksena, vaan osaaminen osoitetaan näytöissä.

Työpaikalla koulutussopimus tai oppisopimus

Koulutussopimus tehdään aina silloin, kun kysymyksessä ei ole työsuhde. Koulutussopimuksen aikana työnantajalla ja opiskelijalla on mahdollisuus tutustua puolin ja toisin. Koulutussopimuksessa ei makseta palkkaa.

Oppisopimus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Oppisopimuksesta tarkemmin täältä.

Hakuohje

Kunkin omaehtoisen koulutuksen koulutusesitteen sivussa on linkki hakeutumissivulle. Hakeutumissivulla voit vielä tarkastaa alkavan koulutuksen tiedot. Seuraa hakeutumissivulla annettua ohjeistusta.

Kysy neuvoa

Kysyttävää koulutuksista tai koulutukseen hakeutumisesta? Apunasi on VAAOn koulutusneuvonnan puhelin:

(03) 574 2314

Voit myös ottaa yhteyttä sähköisellä lomakkeella