Terveydentila ja toimintakyky

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa koulutuksessa, työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja myöhemmin työelämässä.

Vaatimuksia terveydentilasta

Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei sosiaali- terveysalan perustutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Suosituksia terveydentilasta

Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia esim. pitkäaikaissairauksia, näkö-, kuulo- tai liikuntarajoitteita, allergia, astma tai sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantavat oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa tapauksissa.

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja

Autoalalla ja autoalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa.

 • astma
 • sokeritauti (diabetes mellitus)
 • epilepsia, muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet
 • näön tai kuulon heikkous
 • sydän- ja verenkiertosairaus
 • tasapainoelimistön toiminnan häiriö
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • käsi-ihottuma tai vaikeaoireinen, laaja ihottuma

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto; kampaaja, parturi, kosmetologi, kosmetiikkaneuvoja

Terveydelliset vaarat ja kuormitukset koulutuksessa ja työssä edellyttävät henkilöltä normaalia fyysistä kuntoa ja hyvää psyykkistä tasapainoa. Allergia- ja atopiataipumus voi rajoittaa hius- ja kauneudenhoitoalalla toimimista, mutta ei ole este ammattiin hakeutumiselle. Yksilölliset tekijät, oireiden voimakkuus ja motivaatio hoitoon ja suojautumiseen vaikuttavat asiaan. Positiivinen ihopisto- tai lappukoe (esim. nikkeliallergia) ei voi yksinään olla este ammatissa toimimiselle.

 • oireileva epilepsia, muut vaikeat tasapainoon tai lihaskoordinaatioon vaikuttavat neurologiset sairaudet
 • näön heikkous (heikko näön tarkkuus, värien erottamisen vaikeudet) tai kuulon heikkous
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, rakenteellinen vika tai vamma
 • astma, hengitystieoireet, ihosairaus, allergia
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja, koneenasentaja, levyseppähitsaaja
 • Kone- ja tuotantotekniikan koulutuksessa ja alalla edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa.
 • näön heikkous
 • tasapainoelimistön toiminnan häiriöt ja sairaudet
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinto soveltuu hyvin alanvaihtajille, jotka esim. terveydellisistä syistä eivät voi jatkaa entisessä ammatissaan.

Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja

Prosessiteollisuuden alalla ja alan koulutuksessa tehtävät työt kuormittavat fyysisesti eri tavoin, mikä alalle aikovan tulee ottaa huomioon. Lisäksi alalla voi joutua tekemisiin allergiaa aiheuttavien kemikaalien kanssa, mikä alalle aikovan on otettava huomioon.

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja

Rakennusalalla ja rakennusalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa.

 • astma
 • sokeritauti (diabetes mellitus)
 • epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet
 • näön tai kuulon heikkous
 • sydän- ja verenkiertosairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki

Ravintola- ja catering-alan koulutuksessa ja työtehtävissä edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa.

 • epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet
 • näön tai kuulon heikkous
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet
 • allergiat
 • psyykkiset sairaudet

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa.

 • näön heikkous
 • Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja
 • Koulutuksessa ja alalla edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa.
 • astma
 • sokeritauti (diabetes)
 • epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet
 • näön tai kuulon heikkous
 • sydän- ja verenkiertosairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, IT-tukihenkilö

Tieto- ja viestintätekniikka-alan monimuotoisuudesta johtuen merkittävätkään rajoitteet eivät estä alalle työllistymistä. Opiskelijan henkiset ja fyysiset erityispiirteet ja -tarpeet voidaan huomioida tulevaa työuraa suunniteltaessa.

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.