Harkintaan perustuva valinta

Voit hakea kaikkiin ammatillisiin hakutoiveisiisi harkinnanvaraisen valinnan kautta. Se edellyttää, että sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Sinut voidaan valita harkinnanvaraisesti, jos:

  • sinulla on oppimisvaikeuksia
  • sosiaaliset syyt edellyttävät sitä
  • sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun)
  • koulutodistuksiasi ei voi vertailla vastaaviin suomalaisiin todistuksiin (haet ulkomaisella todistuksella)
  • kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen.

Hakijan tulee esittää erityisiä perusteita, joihin hän vetoaa. Kaikista perusteista ja syistä pitää olla asiantuntijoiden laatimat ajantasaiset kirjalliset dokumentit hakemuksen liitteenä (esim. lääkärin, erityisopettajan, sosiaalityöntekijän tai psykologin lausunnot). Tarvittaessa hakijat haastatellaan.

Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeva on aina mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa, joten hän voi tulla valituksi koulutukseen vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen.

Miten haet?

1. Varmista opinto-ohjaajan tai muun ohjaushenkilön kanssa, että sinulla on todellinen peruste hakea harkintaan perustuvassa valinnassa.

2. Hanki ajantasainen todistus/todistuksia harkinnan perusteestasi esim. lääkärintodistus, erityisopettajan todistus tai muut asiantuntijalausunnot.

3. Tee haku yhteishakuaikana  osoitteessa opintopolku.fi ja valitse ne perustutkinnot, joihon haluat hakea harkintaan perustuvassa valinnassa. Muista perustella, miksi haet harkinnanvaraisessa haussa ja miten selviydyt alan opinnoista.

4. Tulosta täytetty hakemus ja lähetä kopio yhteishakuhakemuksestasi sekä liitteet, joihin haluat vedota harkintaan perustuvassa haussa (lääkärinlausunnot ja muut lausunnot, joiden tulee kuvata hakijan tämän hetken tilannetta)

5. Harkinnanvaraiseen hakuun liittyvät liitteet lähetetään osoitteeseen:

Opintotoimisto/erityisen tuen asiantuntija

Harkintaan perustuva valinta

Valkeakosken ammattiopisto

PL 119

37601 Valkeakoski

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.