Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuva valinta on osa yhteishakua. Harkintaan perustuvalla valinnalla tarkoitetaan sitä, että hakija voidaan erityisestä syystä valita opiskelijaksi ammatilliseen koulutukseen. Yhteishaun yhteydessä voit esittää erityisiä syitä, jotka otetaan harkinnanvaraisesti huomioon.

Harkintaan perustuvan haun kautta valittaessa kiinnitetään huomiota opiskelijan tuen tarpeeseen sekä siihen, että hakijalla on edellytykset selviytyä alan opinnoista. Tämän vuoksi hakijan tulee esittää erityisiä perusteita, joihin hän vetoaa. Kaikista perusteista ja syistä pitää olla asiantuntijoiden laatimat ajantasaiset kirjalliset dokumentit hakemuksen liitteenä (esim. lääkärin, erityisopettajan, sosiaalityöntekijän tai psykologin lausunnot). Tarvittaessa hakijat haastatellaan.

Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeva on aina mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa, joten hän voi tulla valituksi koulutukseen vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen.

Erityisiä syitä harkintaan perustuvaan valintaan

Oppimisvaikeudet

Kun hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa (lääkärin, erityisopettajan tai psykologin lausunto).

Sosiaaliset syyt

Kun hakijalla on henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä erityisiä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa.

Koulutodistuksen vertailuvaikeudet

Kun hakija on suorittanut perusopetuksen tai lukion oppimäärää vastaavan oppimäärän ulkomailla tai kun todistus on hyvin puutteellinen tai muuten vaikeasti vertailtavissa.

Miten haet?

1. Varmista opinto-ohjaajan tai muun ohjaushenkilön kanssa, että sinulla on todellinen peruste hakea harkintaan perustuvassa valinnassa.

2. Hanki ajantasainen todistus/todistuksia harkinnan perusteestasi esim. lääkärintodistus, erityisopettajan todistus tai muut asiantuntijalausunnot.

3. Tee haku yhteishakuaikana  osoitteessa opintopolku.fi ja valitse ne perustutkinnot, joihon haluat hakea harkintaan perustuvassa valinnassa. Muista perustella, miksi haet harkinnanvaraisessa haussa ja miten selviydyt alan opinnoista.

4. Tulosta täytetty hakemus ja lähetä kopio yhteishakuhakemuksestasi sekä liitteet, joihin haluat vedota harkintaan perustuvassa haussa (lääkärinlausunnot ja muut lausunnot, joiden tulee kuvata hakijan tämän hetken tilannetta)

5. Yhteishakuhakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen:

Valkeakosken ammattiopisto
Harkintaan perustuva valinta
PL 119
37601 Valkeakoski

Lisätiedot

opinto-ohjaaja Minna Mäki
puh. 044 9060 452
minna.maki(at)vaao.fi

opinto-ohjaaja Hannele Valtonen
puh. 044 7061 109
hannele.valtonen(at)vaao.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.