Koulutushaku:
Levyseppähitsaajan täydennyskoulutus

Kuvaus

Levyseppähitsaajan täydennyskoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka ovat suorittaneet levyseppähitsaajan tutkinnon tai tehneet hitsaajan tai levyseppähitsaajan työtä. Koulutettavan henkilön osaamisessa on puutteita tai osaaminen kaipaa päivitystä tai vahvistusta.

Koulutukseen valittavalla henkilöllä tulee olla valmiudet työskennellä alalla vähintään kaksivuorotyössä eikä hänellä saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta.

Toteutus, sisältö ja kesto

Koulutus on työllistymiseen johtavaa yksilöllisesti räätälöityä koulutusta ilman tutkintotavoitetta. Levyseppähitsaajan täydennyskoulutus antaa valmiudet hakea alan töitä, joissa vaaditaan itsenäistä hitsaustöiden ja levykoneiden käyttötaitoa. Tämä tarkoittaa käsihitsausta (puikko, MIG/MAG, TIG) sekä levykoneiden (särmäri, leikkuri, polttokone, mankeli) asetusten tekoa kaikkine työvaiheineen sekä laadun varmistusta.

Koulutuksen pääpaino on tehdasmaisessa tekemisessä, jossa käytännön osuus on hallitseva. Kaiken tavoitteena on itsenäinen, ongelmanratkaisukykyinen ja laadukas työskentely levyseppähitsaajan ja hitsaajan työtehtävissä. Koulutukseen sisältyvän työssäoppimisen tarkoituksena on työllistyä yrityksen tehtäviin. Työssäoppimisen kesto on kuusi viikkoa. Koulutuksen alussa koulutus mukautetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Opiskelun osa-alueet ovat:
– käsihitsaus (puikko, MIG/MAG, TIG)
– levyn leikkaus
– levyn muokkaaminen
– CNC-ohjelmointi (polttokone, särmäys)
– laadunvalvonta
– pätevyyskoe (piena)

Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja määräytyy henkilökohtaisen lukusuunnitelman mukaan yhdestä kahdeksaan kuukautta.

Lisätietoja

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta
ma-pe klo 9.00-16.15,
puhelimitse 0295 020 702
tai sähköpostitse osoitteesta: koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Pirkanmaan TE-toimisto
Janne Virtala
janne.virtala@te-toimisto.fi

Valkeakosken ammattiopisto  kouluttaja Ilari Wester
044 706 1060, ilari.wester@vaao.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.