Koulutushaku:
Levyseppähitsaaja, Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Kuvaus

Levyseppähitsaaja, valmistustekniikan osaamisalan koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet ja valmiit työskentelemään metalliteollisuudessa. Työvoimakoulutus on ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille peruskoulun suorittaneille henkilöille.

Koulutukseen valittavalla henkilöllä tulee olla valmiudet työskennellä vähintään kaksivuorotyössä eikä hänellä saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta.

Tavoite

Koulutuksen tavoite on, että opiskelija saavuttaa ne levy- ja hitsausalan perustaidot, joita tarvitaan konepajatuotantoon liittyvien tuotteiden ja niiden osien sekä muototeräsrakenteiden valmistuksessa. Koulutuksen jälkeen suoriudut itsenäisesti ammattialan perustehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä. Ammattitaidon perustana ovat manuaaliset valmistusmenetelmät, mutta niiden rinnalle on tullut enenevässä määrin eriasteisia automatisoituja työmenetelmiä.
Koulutus on kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon tai osatutkintoon valmistavaa koulutusta tai yksilöllistä täsmäkoulutusta, ilman tutkintotavoitetta, esimerkiksi ammattitaidon syventämiseksi tai käytännön rutiinin saamiseksi.

Levyseppähitsaajan koulutuspolkuun ja työhön voit tutustua videolta osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=rmVxMMoHW0g.

Toteutus, sisältö ja kesto

Koulutus alkaa kolme kuukautta kestävällä orientointijaksolla, jonka aikana tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmalla (HOKS) ja jossa varmistetaan opiskelijan soveltuvuus levy- ja hitsausalan ammattiin. Opiskeluun liittyy tietopuolista opetusta, käytännön harjoittelua ja työssäoppimisjaksoja metallialan yrityksissä. Työssäoppiminen toteutuu työharjoitteluna, joka syventää oppilaitoksessa hankittuja tietoja ja taitoja sekä loppuharjoitteluna, jonka tavoitteena on yritykseen työllistyminen.

Tutkinto suoritetaan osioittain järjestettävissä näyttötilaisuuksissa.
1. Pakolliset osat ovat hitsaus- ja levytyöt, valmistustyöt, asennuksen ja automaation perustyöt.
2. Valinnaiset osiot ovat hitsaus, teräsrakenne- ja levytyöt, levyjen CNC-leikkaus, CNC-särmäys ja ohutlevytyöt.
3. Kaikille yhteiset tutkinnonosat ovat viestintä- ja vuorovaikutus-
osaaminen, matemaattisluonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Lisätietoa tutkinnon rakenteista löydät opetushallituksen sivuilta osoitteesta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855075/reformi. Koulutuksen aikana suoritetaan levyseppähitsaaja, valmistustekniikan osaamisala, kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto. Koulutuksen kesto on maksimissaan 22 kuukautta. Koulutus on osatutkinto- tai tutkintotavoitteinen koulutus, jonka päätteeksi kouluttautunut päätyy avoimille työmarkkinoille.

Lisätietoja

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta
ma-pe klo 9.00-16.15,
puhelimitse 0295 020 702
tai sähköpostitse osoitteesta: koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Pirkanmaan TE-toimisto
Janne Virtala
janne.virtala@te-toimisto.fi

Valkeakosken ammattiopisto  kouluttaja Ilari Wester
044 706 1060, ilari.wester@vaao.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.