Koulutushaku:
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto maahanmuuttajille, levyseppähitsaaja (nro 709750)

Kuvaus

Levyseppähitsaaja, valmistustekniikan osaamisalan koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka ovat kiinnostuneet ja valmiit työskentelemään metalliteollisuuden tehtävissä. Koulutus on kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon tai sen osatutkintoon valmistavaa koulutusta.

Hakijalla tulee olla valmiudet työskennellä vähintään kaksivuorotyössä, eikä hänellä saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätiedot

Koulutuksen tavoite on, että opiskelija saavuttaa levy- ja hitsausalan perustaidot, joita tarvitaan konepajatuotantoon liittyvien tuotteiden ja niiden osien sekä muototeräsrakenteiden valmistuksessa. Koulutuksen jälkeen opiskelija suoriutuu itsenäisesti ammattialan perustehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä. Ammattitaidon perustana ovat manuaaliset valmistusmenetelmät, mutta niiden rinnalle on tullut enenevässä määrin eriasteisia automatisoituja työmenetelmiä.

Toteutus, sisältö ja kesto

Koulutus alkaa orientointijaksolla, jonka aikana varmistetaan opiskelijan soveltuvuus levyseppähitsaajan ammattiin. Orientaatiojakson aikana opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opiskeluun sisältyy tietopuolista opetusta, käytännön harjoittelua ja työssäoppimisjaksoja alan yrityksissä. Työssäoppiminen toteutuu työharjoitteluna, joka syventää oppilaitoksessa hankittuja tietoja ja taitoja. Työharjoittelun tavoitteena on yritykseen työllistyminen.

Tutkinto suoritetaan osioittain järjestettävissä näyttötilaisuuksissa:
1. Tutkinnon pakolliset osat ovat hitsaus- ja levytyöt, valmistustyöt, asennuksen ja automaation perustyöt.
2. Valinnaiset osat ovat hitsaus, teräsrakenne- ja levytyöt, levyjen CNC-leikkaus, CNC-särmäys ja ohutlevytyöt.
3. Kaikille yhteiset tutkinnon osat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Koulutus on kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon tai sen osatutkintoihin valmistavaa koulutusta. Koulutuksen kesto on enintään 22 kuukautta.

Tutkinnon rakenteet löydät opetushallituksen sivuilta. LINKKI>>

Hakeminen

Lisätiedot ja hakeminen koulutukseen TE-palvelujen koulutusesitteessä.

Hae koulutukseen

Koulutuksen
yhteyshenkilöt
VAAOssa

lehtori, opettaja
Ilari Wester
puh. 044 706 1060
ilari.wester(at)vaao.fi.

toimialapäällikkö
Teknologia ja rakentaminen
Kai Ollila
puh. 044 493 1984
kai.ollila(at)vaao.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.