Ammatillinen työvoimakoulutus

 

VAAOssa järjestetään työvoimakoulutuksia, joihin hakeudutaan TE-palveluiden kautta. Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta. Koulutusten sisältö määräytyy tutkinnon perusteiden mukaan.

Kenelle ammatillista työvoimakoulutusta?

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.

Yrittäjyyttä harkitsevalle tai yrittäjäksi aikovalle järjestetään uravalmennusta yrittäjyyteen ja yrittäjäkoulutusta. Yritystoiminnan aloittamisen voi joustavasti yhdistää yrittäjäkoulutukseen.

Jos et löydä tarjonnastamme sinulle soveltuvaa koulutusta, voit ottaa yhteyttä TE-toimistoon ja keskustella mahdollisuudesta koulutukseen yksittäisenä opiskelijapaikkana.

Selvitä oma mahdollisuutesi työvoimakoulutukseen TE-palveluista tai Työllisyyden kuntakokeilusta omavalmentajaltasi.

Katso video

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus (ammatillinen ja täydennyskoulutus)

Levyseppähitsaaja, Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (nro 695832)
Hitsaajan pätevöittämiskoulutus (nro 688171)
Koneistaja, kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon osatutkinto koulutus (nro 695968)
Levyseppähitsaajan täydennyskoulutus (nro 695834)
Ammatillinen osatutkinto yksilöllisesti (nro 697151)

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuttasi saada työtä tai säilyttää työpaikka. Koulutuspalvelut tuottaa oppilaitos ja etuuden maksaa Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa.

TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa. Ennen koulutusta TE-toimisto kuitenkin arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Ota yhteyttä TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta. Katso lisää