Jatkuva haku

Jatkuva haku tarkoittaa, että koulutukseen voi hakeutua silloin, kun itsellä on tarve kouluttautua. Koulutukseen voi siis hakeutua joustavasti ympäri vuoden, mutta oppilaitos päättää tarkemmista hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista.

Sinun tilanteesi ja aiempi osaamisesi huomioiden sovitaan, missä kohtaa sinun on parasta hypätä mukaan VAAOn opintopolulle. Voit hakea opiskelemaan jatkuvassa haussa, jos sinulla on jo ammatillinen tutkinto, ylioppilastutkinto, korkeakoulututkinto tai olet jäänyt ilman opiskelupaikkaa.

Voit hakeutua opiskelemaan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa, niiden osia tai lyhempää opintokokonaisuutta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Joihinkin koulutuksiin järjestetään soveltuvuustestit.

Opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Opiskelun tukemisesta on sovittava ennen opiskelupaikan vastaanottamista te-toimiston kanssa.