European Peer Review in Valkeakoski Vocational College

We had a very interesting and in many ways beneficial peer review in Valkeakosken ammattiopisto, VAAO, 11 January, 2023. The peer review was organized under the Peer Review in European VET -project over the quality area of strategic planning and development. The implementation of the international peer review was held in hybrid form in which some of the national and transnational peers and observers attended live in Valkeakoski and some online.

Peer reviews are always a very interactive and efficient way to learn from each other. International dimension of this peer review brought even wider perspective to the informative feedback we received from the peers and observers. Thank you peers  for giving us some very professional input to our quality work.

Peers:

Petteri Ora (Kiipula Foundation)
Kari Saarelma (HAMI)
Gerli Tumm (Tartu Art School)
Roosi Nemliher (Tartu Art School)

and observers:

Tamara Hudolin (Agency for Vocational Education and Training and Adult Education)
Gabi Ogulin Pocrvina (Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training)
Riikka Vacker (Finnish National Agency for Education, OPH)

Also big thanks to our staff!

Mikko Siirilä
Head of Division, Welfare and Business at Valkeakosken ammattiopisto, VAAO

 

Vuosi 2023 alkoi VAAOssa vertaisarvioinnin merkeissä, 11.1.2023 pidetyssä arvioinnissa VAAOa oli arvioimassa tiimi, jonka jäsenet koostuivat kahdesta suomalaisesta ja kahdesta virolaisesta arvioijasta. Arviointikäynnin taustalla on Opetushallituksen EQAVET-hanke, jonka myötä tilaisuutta olivat havainnoimassa myös kolme tarkkailijaa; yksi Suomesta, yksi Sloveniasta ja yksi Kroatiasta. Tilaisuus järjestettiin hybriditoteutuksena. Arvioijien haastateltavina olivat VAAOn henkilöstön edustajien lisäksi ryhmät opiskelijoita ja työelämäkumppaneita.

VAAOn arviointiteemana oli Strategic Planning and Development eurooppalaiseen vertaisarviointikriteeristöön peilaten. VAAO sai tilaisuuden päätteeksi alustavan suullisen palautteen, jonka lisäksi arvioijat toimittavat kirjallisen raportin lähiaikoina. VAAO saa arvioinnista arvokasta palautetta strategiaprosessiensa kehittämisen tueksi. VAAO kiittää kaikkia arvioijia, tarkkailijoita, haastateltatuja sekä valmisteluun osallistunutta tiimiä.

Tilaisuudessa arvioijina toimivat Petteri Ora (Kiipulan ammattiopisto), Kari Saarelma (Hämeen ammatti-instituutti), Roosi Nemliher (Tartu Art School) sekä Gerli Tumm (Tartu Art School). Tarkkailijoina toimivat Riikka Vacker (Opetushallitus), Tamara Hudolin (Agency for Vocational Education and Training and Adult Education, Croatia), Gabi Počrvina (Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training).

Hietanummi Janne
Kehitysjohtaja

Henkilöt seuraavat VR-laseja esittelevää henkilöä