Ensimmäinen VAAOsta suoraan HAMKiin jatkanut opiskelija aloitti opintonsa ammattikorkeakoulussa

Eevi Helin valmistui viime keväänä VAAOsta merkonomiksi kansainvälisessä toteutuksessa. Jatko-opintopaikkaa ei kuitenkaan tarvinnut jännittää, sillä Eevi oli jo aiemmin varmistanut paikan Hämeen ammattikorkeakoulun International Business -koulutusohjelmassa, ja vieläpä ilman pääsykoetta.

Eevi suoritti merkonomiopintojensa aikana väyläopinnot HAMKiin. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että merkonomiopintojen yhteyteen suunniteltiin 30 opintopistettä tradenomiopintoja Hämeen ammattikorkeakoulun englannin kielisessä International Business –koulutuksesta. Hyvä suoriutuminen kansainvälisissä ja mielenkiintoisissa IB-kursseissa varmisti Eeville suoran jatko-opintopaikan. Eeville räätälöity opintopolku on erinomainen esimerkki joustavasta ja opiskelijakohtaisesta opintojen toteutuksesta, jonka yhteistyö Valkeakoski Campuksen oppilaitosten välillä tarjoaa. Opintoja on myös mukava jatkaa paikassa, jossa opettajat, käytännöt ja osa opiskelijoista on jo entuudestaan tuttuja.

Merkonomien opetussuunnitelma, osaamisen tunnustaminen sekä sujuva yhteistyö VAAOn ja HAMKin välillä mahdollistavat sen, että amk-opinnot kerryttävät osaamispisteitä myös merkonomin opintoihin. Lisäksi amk-opinnoista saa opintosuoriteotteen, jolla opinnot voi hyväksilukea myös muissa ammattikorkeakouluissa, mikä lisää motivaatiota amk-opintojen suorittamiseen toisen asteen opintojen aikana.

Valkeakosken ammattiopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulu sijaitsevat Valkeakosken kampusalueella, joten opintojen suorittaminen samanaikaisesti molemmissa oppilaitoksissa käy helposti ilman pidempiä ja aikaa vieviä siirtymisiä paikasta toiseen.
-teksti Petri Kautto

Lue Eevin haastattelu Akaan Seudusta