NY- ja 4H-yritykset

Yrittäjähenkisyyttä tarvitaan niin opiskelussa kuin työelämässä. Tämä periaate toteutuu opiskelijayrityksissä jotka toimivat aina yhden lukuvuoden verran.

Ny Vuosi Yrittäjänä -ohjelmassa nuoret perustavat lukuvuoden aikana oikeasti toimivia harjoitusyrityksiä, jotka tuottavat palveluja ja tuotteita. Nuoret suunnittelevat itse yrityksensä liikeidean ja toteuttavat sen mukaista miniyritystoimintaa lukuvuoden ajan.

Harjoitusyritys toimii oppimisen polkuna jonka kautta yrittäjyys, oma-aloitteisuus, vuorovaikutustaidot, vastuun ottaminen, ongelmanratkaisutaidot, tiimityöskentely sekä muut työelämässä tarvittavat taidot kehittyvät käytännön kautta.