Toijalan Tilitoimistoon on työllistynyt monta Valkeakosken ammattiopistossa (VAAOssa) opiskellutta henkilöä vuosien varrella joko isännöinti- tai kirjanpitotehtäviin. Suoritettuja tutkintoja ovat olleet pääosin isännöinnin ammattitutkinto tai liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi). Toimitusjohtaja Mika Rajala suoritti isännöinnin ammattitutkinnon VAAOssa vuonna 2010. Mikan mielestä VAAOssa toteutettu koulutus oli hyvää ja koulutuksen aikana oppi paljon uutta.

Mika Rajalan mielestä nykyinen koulutusjärjestelmä on hyvä. Koulutussopimuksella (palkaton jakso) ensin nähdään, millainen opiskelija on ja sopiiko hän työyhteisöön. Myöhemmin voi solmia oppisopimuksen (palkallinen jakso). Koulutuksen aikana suoritetaan näytöt työpaikalla. Kun opiskelijan tutkinto on valmistumassa, niin työnantaja päättää, onko mahdollista työllistää opiskelijaa opintojen jälkeen. Tämä riippuu työtilanteesta ja moni VAAOssa opiskellut on saanut työpaikan. Mika Rajala sanoo, että heillä on mahdollisuus pitää kahta opiskelijaa kerrallaan työelämässä oppimassa.

VAAOn Paul Välimaa antoi Mika Rajalalle VAAOn viirin ansiokkaasta koulutusyhteistyöstä.

 

Jaana Palin opiskelee parhaillaan VAAOssa isännöinnin ammattitutkintoa. Hän on joka viikko maanantaista keskiviikkoon Toijalan Tilitoimistossa työelämässä oppimassa koulutussopimuksella ja torstaisin sekä perjantaisin hänellä on etä- tai lähiopiskelua. Jaanan mielestä opiskelu Toijalan Tilitoimiston ja VAAOn välillä menee saumattomasti yhteen. Oppilaitoksessa opiskelu tukee hyvin työelämässä oppimista. Työpaikkaa hän kehuu unelmatyöpaikaksi. Työpaikkaohjaus toimii hyvin. Näyttöä hän kerää muun muassa dokumentein. Tällä hetkellä Jaanalla on neljä taloyhtiötä hoidossa. Toiveena Jaanalla on, että hän saisi koulutuksen päätyttyä joulukuussa 2019 työsopimuksen Toijalan Tilitoimistoon.

Myös VAAOn opettajat kiittelevät koulutusyhteistyötä Toijalan Tilitoimiston kanssa. Toijalan Tilitoimistossa opiskelijat pääsevät monipuolisesti tekemään tutkinnon perusteiden mukaisia töitä ja oppimistulokset ovat työelämässä oppimisessa hyviä. Työtehtävät työpaikalla ovat vaativia. Niissä tulevat esiin erityisesti lait, talousasiat sekä vastuullisuus.

Jaana Palin

Toijalan Tilitoimisto Oy

Toijalan Tilitoimiston ja VAAOn yhteistyö on saumatonta.