Asenteella ammattiin

Lukuvuosi pyörähti käyntiin ja VAAOn tontti täyttyi jälleen opiskelijoista. On mukavaa, kun talo on täynnä elämää. Tervetuloa opiskelijat!

Ammatillisten opintojen kulmakiviin kuuluu asenne ja motivaatio. Opiskelu tähtää ammattitaitojen oppimiseen, niihin taitoihin, joita työelämässä tarvitaan. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat osa jokaista ammattia. Opiskelussa ja työelämässä on hyvä pitää oikea asenne kohdillaan. Oikealla asenteella varmistamme oman osaamisemme, työelämässä menestymisen ja ylpeyden omasta ammatista ja ammattitaidosta. VAAOssa tämä on kiteytetty ajatukseen – Asenteella ammattiin.

Tämän päivän työelämä edellyttää jatkuvaa oppimista. Juhlapuheissa puhutaan paljon elinikäisestä oppimisesta. Muutoksia tulee muutosten päälle ja työssä omaksutaan uusia asioita koko ajan, työtehtävät saattavat vaihtua ja tarvitaankin aivan uusia taitoja. Opiskeluun ja uuden oppimiseen on hyvä asennoitua niin, että se tulee jatkumaan aina. Ja se on vain hyvä asia. Muutenhan me sammaloituisimme omaan hommaamme. Oppimisvalmiudet ja muutoksensietokyky takaavat sen, että kehitymme ja kehitämme omaa työtämme ja työelämää. Joku voi ajatella, että vanhoja taitoja, käytäntöjä tai osaamista ei enää tarvita, että romukoppaan vaan. Ei se kyllä ihan niin ole. Uusi kasvaa aiemmin hankitun osaamisen ja ammattitaidon päälle. Kaikesta osaamisesta on tulevaisuudessa hyötyä, vaikka emme näekään tarkkaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. VAAOssa tämä on kiteytetty ajatukseen – Osaamisella eteenpäin.

VAAOn opiskelijat ja henkilöstö muodostavat työyhteisön. Yhdessä teemme töitä sen eteen, että opiskelija oppii ammattinsa ja työelämän avaintaidot. VAAO on hyvä paikka harjoitella näitä taitoja ja sadat yritykset tukevat meitä tässä työssä tarjoamalla opiskelijoille työssäoppimispaikkoja, kesätyöpaikkoja, työpaikkoja – näytön paikkoja. Myös kollektiivinen osaaminen on merkityksellistä. Yksi osaa yhden asian, toinen muistaa toisen. Yhdessä tekeminen ja oppiminen on keskeinen osa oppimista ja työyhteisössä toimimista. Yhdistämällä eri ihmisten osaamisen, saadaan paljon enemmän aikaiseksi kuin yksin puurtaen. VAAOssa tämä on kiteytetty ajatukseen – Yhdessä.

Meistä tuntuu hienolta, että olet valinnut opiskelupaikaksesi juuri VAAOn. Tehdään yhdessä hyvä lukuvuosi, pidetään yllä oikea asenne ja opitaan päivittäin jotakin uutta. Näillä eväillä pärjäämme varmasti!

IMG_7323