Amis uudistuu!

1.1.2018 alkaen:

– yhteishaku tai jatkuva haku
– tutkintoja, osatutkintoja tai lyhyitä koulutusjaksoja
– henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)
– kaikille yksi tutkinnon suorittamistapa – osaaminen osoitetaan näytöillä
– työpaikalla oppisopimus tai koulutussopimus

Yhteishaku ja jatkuva haku

Valtakunnallisessa yhteishaussa voivat hakea ammatilliseen perustutkintokoulutukseen kaikki ne, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Kevään yhteishaku ammatilliseen perustutkintokoulutukseen on 20.2.-13.3.2018.

Muut voivat hakeutua jatkuvassa haussa koulutusta järjestävään oppilaitokseen. Oppilaitos päättää koulutuksen järjestämisestä ja hakuajoista.

Joustavasti opintoja

VAAOssa voi opiskella edelleen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä lyhytkestoista koulutusta (esim. korttikoulutukset). Opiskelija voi ottaa tavoitteekseen koko tutkinnon, tutkinnon osan tai lyhemmän koulutuskokonaisuuden.

Osaamisen kehittämissuunnitelma

Kaikille koulutuksen aloittaville opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä.

Osaaminen osoitetaan näytöissä

Tutkintoa ei enää suoriteta näyttötutkintona tai ammatillisena peruskoulutuksena, vaan osaaminen osoitetaan näytöissä.

Työpaikalla koulutussopimus tai oppisopimus

Koulutussopimus tehdään aina silloin, kun kysymyksessä ei ole työsuhde. Koulutussopimuksen aikana työnantajalla ja opiskelijalla on mahdollisuus tutustua puolin ja toisin. Koulutussopimuksessa ei makseta palkkaa.

Oppisopimus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta.