”Amiksesta” suora väylä ammattikorkeakouluopintoihin

Valkeakoski Campuksella toimivien VAAOn ja HAMKn välinen sopimus mahdollistaa kansainväliseen osaamiseen suuntautuneiden merkonomiopiskelijoiden sekä sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoiden valinnan suoraan HAMKn opintoihin.  Opintoihin voidaan ottaa opiskelija, joka on suorittanut toisen asteen opintojensa aikana 30 opintopistettä tutkintoon soveltuvia, ennalta sovittuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja HAMKssa. Opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi HAMKiin välittömästi toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen. VAAOssa tehdyt opinnot sisältyvät tutkintoon siinä vaiheessa, kun opiskelijasta tulee tutkinto-opiskelija. HAMKn moduulit tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin. Opiskeluoikeus alkaa heti seuraavan lukukauden alusta. Aloituspaikat määritellään koulutuksittain vuosittain.

Elokuussa 2018 ja sen jälkeen aloittavilla kansainväliseen osaamiseen suuntautuvilla merkonomiopiskelijoilla (ennen ammatillisen koulutuksen reformia kansainvälisen kaupan merkonomit) on oikeus HAMK International Business-aloituspaikkaan suoraan ilman pääsykokeita, mikäli he suorittavat 30 opintopistettä tradenomitutkintoon sisältyviä AMK-opintoja toisen asteen koulutuksen aikana. Tämä mahdollisuus on siis jo tämän kevään yhteishaussa hakevilla nuorilla, myös heillä, jotka tulevat suorittamaan kaksoistutkintoa liiketoiminnan perustutkinnon ohessa. Toisen asteen opintojen aikana suoritettavien AMK-opintojen tarkemmat sisällöt määritellään kevään 2018 aikana.