Amiksesta kuuluu hyvää!

Ammatillinen koulutus on suora tie työelämään. Oletko miettinyt hakeutumista opiskelemaan? Voit olla tilanteessa, jossa ammatillinen osaamisesi kaipaa vahvistamista tai harkitset vaihtaa työpaikkaa kokonaan toiselle alalle. Ehkä ammattiin opiskelu on jäänyt jostain syystä kesken ja haluat suorittaa nyt keskeytyneet opinnot päätökseen. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan jo aiemmin opiskelun ja työkokemuksen kautta hankkimasi osaaminen.

Jatkuvan haun koulutustarjonnasta löydät itsellesi sopivan koulutuksen ja tavan opiskella. Perustutkinto sopii esimerkiksi peruskoulusta tai lukiosta valmistuneille, joilla ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa tai osaamista. Ammatillisessa perustutkinnossa hankit tietyn alan laajan ammattiosaamisen sekä osoitat alalla työskentelyyn tarvittavat tiedot ja taidot. Tutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena oppilaitoksessa tai oppisopimuskoulutuksena.

Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus jatkaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin ja/tai täydentää osaamistasi lyhytkestoisilla koulutuksilla. Sen lisäksi, että ammatillinen tutkinto on nopea tie työelämään, se antaa myös jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Ammatillisen koulutuksen väylää edeten saat teoreettisen osaamisen lisäksi myös vahvan käytännön osaamisen alalle.

Koulutustarjontaan>>