Ajankohtaista VAAOn hankkeista

VAAOssa on varauduttu ammatillisen koulutuksen reformiin monella rintamalla. Hankkeet ovat olleet vahvasti tukemassa kehittämistä.

Vuoden 2017 lopussa päättyi monta hyvää ja tärkeää hanketta reformin toimeenpanon kannalta. Päättyneissä hankkeissa painotus on ollut ohjaamisen, digitaalisuuden ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisessä. Samat aihepiirit toistuvat myös jatkuvissa hankkeissa – mikä on hyvä, sillä kehitettävää toden totta riittää! Muita hankkeilla kehitettäviä aiheita ovat muun muassa kansainvälisyys, laadunhallinta sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen.

Lue VAAOn hankeuutisia tarkemmin täältä!

Janne Hietanummi, kehitysjohtaja