Aikuiskoulutushaku:


Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan työstä kiinnostuneille, motivoituneille ja alalle soveltuville. 

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaminen antaa valmiudet työskennellä lähihoitajana hoidon, huolenpidon, kuntoutuksen ja kasvatuksen tehtävissä. Koulutuksen tavoitteena on, että opis­kelijat saavat laaja-alaiset ammatilliset työelämävalmiudet. Koulutuksen jälkeen he osaavat toimia eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvun ja kehityk­sen tukemiseen ja ohjaamiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä kuntoutumisen tukemiseen liittyvissä tehtävissä sekä kodeissa että sosiaali- ja terveysalan yksiköissä.

Tutkinnon perusteet

Tämä koulutus valmistaa näyttötutkintoon. Näyttötutkinnossa vaadittava osaaminen on määritelty tutkinnon perusteissa.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Opetusjärjestelyt

Koulutus toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuotokoulutukse­na. Monimuotokoulutus tarkoittaa lähi-, etä- ja verkko-opetusta, ohjattuja harjoituksia, itsenäistä työskentelyä sekä työssäoppimista. Opiskelu vaatii oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta. Jos tutkinnon suorittajalla on jo tutkintoon vaadittava osaaminen, hänet voidaan ohjata suoraan tutkinnon näyttöihin.  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sisältää yhden osaamisalan. VAAOssa osaamisalana on vanhustyön ja / tai sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala. 

Toteutus/Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

  • Kasvun tukeminen ja ohjaus
  • Hoito ja huolenpito
  • Kuntoutumisen tukeminen

Osaamisalat:

  • Vanhustyö ja / tai sairaanhoito ja huolenpito

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat:

  • Vanhusten kotihoito ja huolenpito

Valmistava koulutus sisältää teoriaopetuksen lisäksi työssäoppimista.

Suuntautuminen Lapset ja nuoret-osaamisalalle voi olla mahdollista, mutta voidaan toteuttaa vain huomioiden mahdolliset vapaat opiskelijapaikat osaamisalan koulutuksessa.

Opiskelupaikkoja

22

Hinta

Opintomateriaalimaksu 80 €.

Hakuaika

1.8. – 22.10.2017

Koulutuksen kesto

15.1.2018 – 20.12.2019

Koulutusmuoto

Omaehtoinen koulutus /oppisopimuskoulutus

Opiskelumuoto

Päivä/monimuotokoulutus

Koulutuspaikka

VAAO, Vanhankyläntie 2, 37630 Valkeakoski

Terveydentilavaatimukset ja soveltuvuus

Keskeistä lähihoitajan työssä ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, ammattietiikka, suvaitsevaisuus ja ongelmanratkai­sukyky. Opiskelijan tulee kyetä hoitamaan eri sukupuolia ja hänellä on oltava riittävä suomen kielen taito. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
  • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Ammatillista koulutusta (Laki 951/2011) koskevan säädöksen mukaan (ns. Sora-laki) opiskelijalta voidaan viimesijaisena keinona peruuttaa opiskeluoikeus opinnoissa, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Alkavat koulutukset

15.1.2018 – 20.12.2019

Valintamenettely:
Hakuaika: 1.8.-22.10.2017
Kutsu soveltuvuustestiin (sähköpostilla): vk 43
Soveltuvuustesti:
torstai 16.11.2017
Tieto koulutukseen
valituille:
vk 47
Opiskelupaikan vahvistus:
vk 48 mennessä

Lisätietoja koulutuksesta

Kouluttaja Kirsti Nikander-Jaakola, 0400 800 952,
kirsti.nikander-jaakola(at)vaao.fi

Koulutusneuvonta (03) 574 2314

Menossa olevat koulutukset

17.1.2017 – 13.12.2018
29.8.2016 – 1.6.2018
11.1.2016 – 15.12.2017

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

VIISI hyvää syytä opiskella VAAOssa

Tulokset

Vuonna 2016 tehdyssä vertailussa VAAO oli sarjassaan, suuret monialaiset oppilaitokset, Pirkanmaan paras ja koko maan 13. paras!!

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.