Aikuiskoulutushaku:


Muovimekaanikon ammattitutkinto, oppisopimus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu erilaisia muoviteollisuuden muoviraaka-aine-, puolivalmiste- tai lisäainepohjaisten muovituotteiden valmistustehtäviä tekeville henkilöille sekä yrittäjille. Koulutukseen osallistuminen edellyttää oppisopimusopiskelijalta oppisopimustyöpaikkaa.

Tavoite

Opiskelija saa alalla tarvittavan ammattitaidon ja selviytyy itsenäisesti ammattialan ammattitehtävistä.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Opetusjärjestelyt

Koulutus toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti monimuotokoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksessa tietopuolinen koulutus toteutetaan oppijakeskeisiä menetelmiä käyttäen. Tietopuolisen koulutuksen enimmäismäärä on 27 päivää, jotka ovat kahden päivän jaksoissa. Koulutuksen lähtökohtana ovat todellisen työelämän tarpeet. Opiskelu vaatii oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta.

Toteutus/sisältö

Pakollinen osa: valmistusprosessin hallinta (tuotannossa)

1. Muovialan tietous, 7 päivää

 • Muovimateriaalit ja niiden käyttö
 • Muovituotteiden valmistusmenetelmien periaatteet
 • Yleisimmät muovien testausmenetelmät
 • Yleisimmät kierrätysmenetelmät ja elinkaariajattelu

2. Asiakkaan, tuotteen ja loppukäytön tuntemus, 2 päivää

 • Tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden ominaisuudet tuotteiden kannalta
 • Markkinointi
 • Asiakaspalvelu- ja viestintätaidot
 • Laatu- ja ympäristöjärjestelmät
 • 3D-mallinnuksen ja tulostuksen perusteet
 • Tuotteiden kustannusrakenteen tunteminen pääpiirteissään

3. Oman prosessin tuntemus, 2 päivää

 • Oman yrityksen yksiköiden ja oman yksikön osaprosessien toimintojen tunteminen
 • Mittalaitteet, mittaaminen ja kalibrointi
 • Oman yrityksen ohjaus- ja tietojärjestelmät

4. Yrityksen tuntemus, 2 päivää

 • Yrityksen talouden keskeisimmät raportit, tunnusluvut ja johtamisjärjestelmät
 • Oman yrityksen organisaation rakenne, toimialat, tulosyksiköt, tehtaat ja kilpailijat

5. Riskien hallinta 2 päivää

 • Hätäensiapukorttikoulutus
 • Tulityökorttikoulutus
 • Työturvallisuuskorttikoulutus
 • Sähköturvallisuus ja tietoturvariskit
 • Koneturvallisuus ja ympäristöriskit
 • Työergonomia

6. Käynnissäpito 6 päivää

 • Yleiset kunnossa- ja käynnissäpidon käsitteet sekä toimintatavat
 • Sähkökomponentit ja anturit, yleisimmät häiriöt prosesseissa ja vaikutus laatuun
 • Pneumatiikka- ja hydrauliikkakomponentit, kytkennät, vianhaku ja häiriöt
 • Muovituotannon koneiden ja laitteiden huolto ja kunnossapito

Valinnaiset osat (valitaan 2), 6 päivää

 • Ruiskuvalu
 • Ekstruusio (suulakepuristus)
 • Lämpömuovaus /tyhjiömuovaus
 • Rotaatiovalu
 • Lujitemuovitekniikat
 • Muovivalmisteen jatkojalostus
 • Muovimateriaalien kierrätys
 • Muut valmistusmenetelmät
 • Yritystoiminnan suunnittelu muovialalla

Yhteensä 27 päivää

Hinta

Tutkintomaksu 58 €

Koulutuksen kesto

Seuraava aloitus syksy 2017-kevät 2018, kesto noin 1,5 vuotta.

Koulutusmuoto

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle tutkintomaksua lukuun ottamatta maksutonta. Opiskelijalla tulee olla koulutuksen aikana soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Koulutukseen voivat hakeutua muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon suorittaneet ja/tai noin 3 vuotta erilaisissa muoviteollisuuden tehtävissä toimineet henkilöt. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä oman alueesi oppisopimustoimistoon tai -keskukseen.

Opiskelumuoto

Päivä/monimuotokoulutus

Koulutuspaikka

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Vanhankyläntie 2, 37630 Valkeakoski

Lisätietoa

koulutuspäällikkö
Erkki Murtoniemi
puh. 044 706 1035 erkki.murtoniemi(at)vaao.fi

Koulutusneuvonta (03) 574 2314

 

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

VIISI hyvää syytä opiskella VAAOssa

Tulokset

Vuonna 2016 tehdyssä vertailussa VAAO oli sarjassaan, suuret monialaiset oppilaitokset, Pirkanmaan paras ja koko maan 13. paras!!

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.