Tutkintotavoitteinen koulutus

Aikuisten ammatilliset perustutkinnot (pt), ammattitutkinnot (at) ja erikoisammattitutkinnot (eat) ovat näyttötutkintoja, jotka suoritetaan tutkintotilaisuuksissa tutkinnon osittain.

Näyttötutkinnossa osaaminen voi olla hankittu työkokemuksen, opintojen tai harrastusten kautta.  Osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan hänen osaamisensa opintojen alkaessa. Lähikoulutuksen tarve määritellään osaamiskartoituksen ja henkilökohtaistamisen perusteella. Tutkintotilaisuus voidaan järjestää myös ilman valmistavaa koulutusta.

Työnantajat, työntekijät ja opetuksen edustajat tekevät tiivistä yhteistyötä näyttötutkintotoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Näyttötutkintoja saa järjestää oppilaitos, jolla on tutkintotoimikunnan kanssa solmittu voimassa oleva järjestämissopimus. Opetushallitus asettaa tutkintotoimikunnat, jotka vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistukset.

Näyttötutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden edetä elämässä eteenpäin.

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn