Koulumatkatuki sekä opiskelu-, VR:n ja Matkahuollon todistukset

Koulumatkatuki

Koulumatkatuki voidaan myöntää näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen, jos kaikki ehdot täyttyvät.

Voit saada koulumatkatukea, kun

  • yhdensuuntainen koulumatkasi asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä
  • koulumatkojesi kustannukset ovat yli 54 e/kk

Koulumatkatukeen eivät ole oikeutettuja työttömyysetuudella tai oppisopimuksella opiskelevat.
Lisätietoa koulumatkatuesta

Opiskelutodistukset

Opiskelutodistukset kirjoittaa kyseisen alan koulutussihteeri tarpeen mukaan.

VR:n ja Matkahuollon todistukset

Oman koulutuksen vastuukouluttaja tai koulutussihteeri kirjoittaa tarpeen mukaan VR:n ja Matkahuollon todistukset. VR:n ja Matkahuollon todistuksia ei kirjoiteta työvoima-, oppisopimus- ja iltaopiskelijoille tai työttömyysetuudella opiskeleville.

Opiskelijakortit

Aikuisopiskelijoilla ei ole oppilaitoksen opiskelijakortteja. Olet oikeutettu Sakki ry:n opiskelijakorttiin, jos

  • opiskelet päätoimisesti ja palkatta ammatillisessa oppilaitoksessa
  • olet opintotuen piirissä
  • opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään 8 kk
  • oppilaitos on julkisessa valvonnassa
  • opiskelusi ei ole oppisopimuskoulutusta eikä kuulu työvoimakoulutuksen tai henkilöstökoulutuksen piiriin
  • monimuoto-opiskellessasi kokonaisopiskeluajastasi on yli 60 % lähiopetusta
  • et saa päivärahaa (esim. ansiosidonnaista päivärahaa).

Voit tilata opiskelijakortin Sakki ry:stä.

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn