Aikuiskoulutushaku:


Aikuisopiskelu VAAOssa

Tämän päivän ammatillinen aikuisopiskelu on monipuolista ja käytännönläheistä tekemällä oppimista.  Oma asiantuntemuksesi ja kokemuksesi ovat uuden opiskelun pohjana. Yhdessä toisten aikuisopiskelijoiden kanssa keskustelette, vaihdatte kokemuksia ja osaamista. Yhdessä oppiminen on tärkeä osa aikuisopiskelua. Aikuisopiskelu edellyttää aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta, oli kyse sitten tutkintoon valmistavasta koulutuksesta tai muusta pitkä- tai lyhytkestoisesta koulutuksesta.

Kun tavoitteena on tutkinto

Näyttötutkinnot ovat joustava tapa hankkia todistus ammatillisesta osaamisesta. Opintojen sisältö ja opiskelutavat suunnitellaan vastaamaan sinun omia tarpeitasi. Lähtökohtana ovat aina tutkinnon tavoitteet. Henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa yhdessä opettajan kanssa todetut oppimistarpeet ovat se lähtökohta, jonka perusteella opettajan avustamana valitset, mitä, miten ja missä opiskelet. Siksi samassakin koulutusryhmässä voi eri opiskelijoilla olla erilaisia oppimispolkuja samaan tavoitteeseen pääsemiseksi. Oppijana osallistut myös itse oppimisesi arviointiin. Arvostelusta on siirrytty jatkuvaan, kehittävään, oppimista tukevaan ja kannustavaan arviointiin.

Apua oppimisvaikeuksiin

Jokaisella voi olla oppimisessa vaikeuksia, johon voi olla syynä esimerkiksi pitkä aika edellisestä opiskelusta tai luki- ja kirjoitusvaikeudet. Oppimisvaikeudet eivät ole este opiskelulle. On monta tapaa oppia! Keskustele niistä kouluttajan tai vastuukouluttajan kanssa.

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn