Kuukausittainen arkisto: huhtikuu 2022

Työelämä on Valkeakosken ammattiopiston ykköskumppani

VAAO kouluttaa tekijöitä työelämään. Mahdollistamme yksilölliset opintopolut, mutta ilman työelämäyhteistyötä jäisimme puolitiehen. Aktiiviset työelämän yhteistyökumppanimme mahdollistavat opiskelijoillemme työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja tarjoavat oppisopimuspaikkoja sekä työllistymismahdollisuuksia. Koulutusyhteisönä haluamme vahvistaa yhteistyötä ja kokemusta siitä, että olemme osaamisen ykköskumppanit – työelämä meille ja me työelämälle. Yhteinen kumppanuus varmistaa sen, että tulevat ammattilaiset saavat eväät omaan osaamisen ykköskumppanuuteensa. On kiitoksen… Read more »

Logistiikan merkitys kasvaa yhteiskunnassa -Haluaisitko olla osa toimitusketjua?

Logistiikkapalveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Logistiikalla on yhä suurempi merkitys teollisuuden ja kaupan aloilla. Jatkuvasti kasvavat ja digitalisoituvat tilaus-toimitusketjut tarvitsevat lisää osaavia tekijöitä. Logistiikka-ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä. Valkeakosken ammattiopisto toteuttaa yhteistyöyritysten kanssa palvelulogistiikkatyöntekijän työelämälähtöisen koulutuksen. Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa Logistiikan perustutkinnon. Koulutus toteutetaan käytännön työtehtävissä logistiikan, teollisuuden ja kaupan alan yrityksissä koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Työpaikalla… Read more »

Kiinnostavatko skenaariot? Ilmoittaudu webinaariin!

Tulosta laadulla -hankkeessa (OPH) rakennettiin Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä toimivan hankeverkoston voimin neljä vuoteen 2030 luotaavaa ammatillisen koulutuksen skenaariota, tulevaisuuskuvaa, sekä malli niiden seurannalle ja hyödyntämiselle tulevina vuosina. Painotus oli yksinomaan ammatillisen koulutuksen tulevaisuuskuvissa. Megatrendit ja yleismaailmalliset ilmiöt toki huomioitiin koko ajan taustalla muutosvoimina. Skenaariotyön nimeksi muodostui: ”Yhteistyön ilotulitusta vai villiä kilpailua? Volyymia vai täsmää?​​​​​​​ Ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoiset tulevaisuudet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä 2030″ Skenaariot nimettiin… Read more »

Ohjaustarpeen hahmottamista ja ennakointia analytiikan avulla

Ketkä ovat suurimmassa uhassa keskeyttää? Ovatko he oppivelvollisia? Mihin tukitoimet pitäisi kohdistaa juuri nyt? Ovatko heidän HOKSinsa ajan tasalla? Siinä perin tavallisia, joskaan ei yksinkertaisia, kysymyksiä ammatillisen koulutuksen arjesta. VAAOssa otettiin osana Tassu-hanketta (OPH) härkää sarvista ja alettiin rakentaa yhteistyössä TCD Consulting and Research Oy:n kanssa työkalua, jonka avulla edellisten kaltaiset kysymykset saisivat vastauksensa hetkessä. Tavoitteena… Read more »

Thaimaalaiset nuoret tutustuivat ammatilliseen koulutukseen VAAOssa.

VAAOssa vieraili kolmen päivän aikana kaksitoista 12-17-vuotiasta nuorta tutustumassa ammatilliseen koulutukseen. Ensimmäisenä päivänä Kirsi Tyynelä johdatti heidät VR- ja AR-teknologioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin opetuksessa. Toisen päivän aamuna catering-opiskelijat ottivat vieraat vastaan ja työntäyteisen aamupäivän jälkeen uunista tulikin monta pellillistä herkullisia pullia. Viimeisenä vierailupäivänä merkonomiopiskelijat tutustuttivat nuoret Suomen historiaan ja kulttuuriin mm. erilaisten appien, musiikin, videoiden ja… Read more »

ISO9001-auditointi toteutui jälleen onnistuneesti VAAOssa

VAAOssa on käytössä ISO9001-sertifioitu toimintajärjestelmä (myöntäjä DNV). Sertifiointi edellyttää vuotuista auditointia, joka toteutettiin tämän vuoden osalta 7.4.2022. Auditointi oli uuden kolmivuotiskauden ensimmäinen. Painopistealueena oli johtamisen kehittäminen osana toiminnan uudistamisohjelmaa 2021-2023. VAAOn toiminta ja laadunhallinta todettiin auditoinnissa standardin vaatimusten mukaiseksi, ja välttämättömiä korjaavia toimia ei edellytetty. Yleinen palaute VAAOn toiminnan tilasta oli jälleen varsin hyvä, mutta… Read more »