Vuoden 2018 VAAOlainen on Katariina Autio


Valkeakosken ammattiopistossa (VAAO) on jatkunut vuodesta 2012 alkaen hieno perinne, jossa henkilökunta valitsee äänestyksellä keskuudestaan vuoden VAAOlaisen. Tänä vuonna Vuoden VAAOlainen valittiin seitsemännen kerran. Valittavan kriteereitä ovat positiivisen ja kannustavan ilmapiirin luominen sekä aktiivinen toiminta hyvän työyhteisön kehittämiseksi VAAOn arvojen: Vastuullisesti yhdessä, Asiakaslähtöisesti, Ammattitaidolla, Osaamista kehittäen, mukaisesti.

Tänä vuonna vuoden VAAOlaiseksi valittiin koulutuspäällikkö, lehtori Katariina Autio. Valintaperusteissa tuli esiin mm. että Katariina on energinen henkilöstön ja opiskelijoiden tsemppaaja. Hän muistaa aina kysyä työkavereiden kuulumisia aidosti sekä suhtautuu opiskelijoihin positiivisen ymmärtävästi. VAAOn arvot konkretisoituvat siinä, että Katariina on muut huomioon ottava, asiakaslähtöinen toimija, joka toiminnassaan kehittää ja vie asioita eteenpäin päämäärätietoisesti opiskelijat ja opettajat huomioon ottaen. Hän on kehittänyt yhteisten tutkinnon osien oppiaineita ja verkkokursseja aimo harppauksen yhdessä opettajien kanssa.

VAAO on yksi toisen asteen Liikkuva opiskelu -toiminnan pilottioppilaitoksista. Katariina Autio on vaikuttanut Liikkuva VAAO -hankkeen kehittämiseen vahvasti. Hankkeen puitteissa oppilaitokseen on hankittu aktivoivia pelipöytiä. Opiskelijat pääsevät kisaamaan kaverin kanssa esimerkiksi biljardissa, pingiksessä sekä pöytäjalkapallossa. Myös ulkoalueita on kehitetty, keväällä opiskelijat pääsevät pelaamaan muun muassa beachiä. Yhdessä tekeminen ja monipuolinen liike vievät VAAOlaisia kohti työelämää.